All for Joomla All for Webmasters

Sinaxar

28 martie, Sfântul Cuvios Ștefan, făcătorul de minuni
Sinaxar

Evanghelia Zilei În vremea aceea după Iisus au mers noroade multe din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan. Iisus, văzând mulţimile, s-a suit în munte, a şezut jos şi ucenicii Săi au venit lângă Dânsul; iar El, deschizând gura Sa, îi învăţa zicând: fericiţi cei săraci cu duhul, căci a lor este împărăţia cerurilor. Fericiţi cei ce plâng, căci aceia se vor mângâia. Fericiţi cei blânzi, căci aceia vor moşteni pământul. Fericiţi cei ce...

Like
5
0
Tuesday, 27 March 2018
27 martie, Sfântul Prooroc Anania
Sinaxar

Evanghelia Zilei În vremea aceea se mirau toţi de cuvintele harului care ieşeau din gura lui Iisus şi se întrebau: oare, nu este Acesta feciorul lui Iosif? Atunci El a zis către ei: fără îndoială, îmi veţi spune această pildă: doctore, vindecă-te pe tine însuţi. Câte am auzit că ai făcut în Capernaum, fă şi aici, în patria Ta. Apoi le-a zis: adevărat vă spun vouă că nici un prooroc nu este bine primit în patria sa. În dreptate vă...

Like
5
0
Monday, 26 March 2018
26 martie, Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil
Sinaxar

A doua zi după Buna Vestire a Preacuratei Fecioare Născătoare de Dumnezeu, Biserica de demult, prin tipicul Ierusalimului şi prin rânduiala marelui locaş al Sfântului Sava, a hotărât a sărbători Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil cu cântări de laudă, cinstind pe bunul vestitor de bucurie. Pentru că se cuvine aceluia a fi cinstit de noi după vrednicie, ca cel ce a slujit taina mântuirii noastre, aducând Fecioarei celei fără de prihană vestire despre întruparea lui Dumnezeu Cuvântul, în preacuratul ei pântece....

Like
6
0
Sunday, 25 March 2018
25 martie, (✝)  Buna Vestire
Sinaxar

Sărbătoarea Bunei Vestiri, relatată de Sf. Evanghelist Luca , așează înaintea creștinului un eveniment de o importanță majoră și anume , vestea mântuirii prin nașterea lui Hristos din Fecioara Maria. Începând cu secolul IV , a fost sărbătorită la 25 Martie , căci de la 25 Martie și până la 25 Decembrie , când prăznuim Nașterea Domnului , se împlinesc cele 9 luni depline ale sarcinii . Sinodul VI ecumenic , prin Canonul 52 prescrie că această sărbătoare să fie...

Like
6
0
Saturday, 24 March 2018
24 martie, Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri
Sinaxar

Evanghelia Zilei În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta L-a primit în casa ei. Şi aceasta avea o soră, ce se numea Maria, care şezându jos, lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvintele Lui. Marta însă se silea să facă ospăţ mare şi, apropiindu-se, a zis: Doamne, nu socoteşti că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i dar ca să-mi ajute. Dar Iisus, răspunzând, i-a zis: Marto, Marto, te sileşti şi te îngrijeşti...

Like
6
0
Friday, 23 March 2018
23 martie, Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui
Sinaxar

Evanghelia Zilei Zis-a Domnul: cel ce voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi mântuiască sufletul său îl va pierde; iar cine-şi va pierde sufletul său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Şi ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul său? Sau ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Iar de cel ce se va ruşina...

Like
12
0
Thursday, 22 March 2018
Public News FM

Public News FM

Scroll Up