All for Joomla All for Webmasters

Sinaxar

22 martie, Sfântul Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira
Sinaxar

Evanghelia Zilei Zis-a Domnul: nu te teme turmă mică, pentru că Tatăl vostru a bine plăcut să vă dea vouă împărăţia. Vindeţi averile voastre şi daţi-le în milostenii; faceţi-vă pungi care nu se învechesc, comoară nesecată în ceruri, unde furul nu se apropie, nici molie nu o strică. Căci unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră. Să fie mijloacele voastre încinse şi făcliile voastre aprinse; fiţi asemenea acelor oameni care aşteaptă pe stăpânul lor, când se întoarce...

Like
11
0
Wednesday, 21 March 2018
21 martie, Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul (Denia Canonului Mare)
Sinaxar

Evanghelia Zilei Zis-a Domnul către ucenicii Săi: voi sunteţi lumina lumii. Nu poate cetatea să se ascundă, când stă deasupra muntelui; nici oamenii nu aprind făclia ca să o pună sub obroc, ci în sfeşnic, ca să lumineze tuturor celor din casă. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, pentru ca ei să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Să nu socotiţi că am venit să stric legea sau proorocii;...

Like
11
0
Tuesday, 20 March 2018
20 martie, Sfinții Cuvioși Mucenici din Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit
Sinaxar

În zilele preasfinţitului patriarh al Ierusalimului, Ilie, care era al doilea cu acelaşi nume în Sfânta Cetate a Ierusalimului, aflată atunci sub stăpânirea agarenilor, iar în Constantinopol împărăţind Constantin şi Irina (780-797), s-a făcut război în Palestina, în seminţia agarenilor. Şi multă risipire se făcea ţării cu războiul acela, pentru că barbarii, oştindu-se între ei, pustiau nu numai satele, ci şi cetăţile, precum Elevteropolis, Ascalonul, Gaza, Scarifia şi celelalte. Căci năvăleau fără de veste...

Like
11
0
Monday, 19 March 2018
19 martie, Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil
Sinaxar

A doua zi după Buna Vestire a Preacuratei Fecioare Născătoare de Dumnezeu, Biserica de demult, prin tipicul Ierusalimului şi prin rânduiala marelui locaş al Sfântului Sava, a hotărât a sărbători Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil cu cântări de laudă, cinstind pe bunul vestitor de bucurie. Pentru că se cuvine aceluia a fi cinstit de noi după vrednicie, ca cel ce a slujit taina mântuirii noastre, aducând Fecioarei celei fără de prihană vestire despre întruparea lui Dumnezeu Cuvântul, în preacuratul ei pântece....

Like
8
0
Sunday, 18 March 2018
18 martie, Duminica a 4-a din Post (a Sfântului Ioan Scărarul)
Sinaxar

Evanghelia Zilei În vremea aceea după Iisus au mers noroade multe din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea şi de dincolo de Iordan. Iisus, văzând mulţimile, s-a suit în munte, a şezut jos şi ucenicii Săi au venit lângă Dânsul; iar El, deschizând gura Sa, îi învăţa zicând: fericiţi cei săraci cu duhul, căci a lor este împărăţia cerurilor. Fericiţi cei ce plâng, căci aceia se vor mângâia. Fericiţi cei blânzi, căci aceia vor moşteni pământul. Fericiţi cei ce...

Like
11
0
Saturday, 17 March 2018
17 martie, Sfântul Ierarh Patrick, Luminătorul Irlandei
Sinaxar

Provenind dintr-o familie de preoți, Sfântul Patrick ajunge să uite de Domnul în adolescență și este luat în sclavie. Întorcându-se la Dumnezeu, ajunge să fie episcop al Irlandei și, cu ajutorul ucenicilor, îi botează pe toți din țară, în urma unei minuni. Cel mai iubit sfânt al Irlandei, Sfântul Patrick, a trăit în secolul al IV-lea, bunicul său fiind preot, iar tatăl său diacon. „Om de neam mare”, așa cum se traduce numele său, a ajuns să fie vândut ca...

Like
11
0
Friday, 16 March 2018
Public News FM

Public News FM

Scroll Up