Sergei Shoigu a declarat o amenințare majoră la nivel mondial

0 214

La sfârșitul lunii trecute, la Moscova a avut loc cea de a VI-a Conferință consacrată problemei securității internaționale “MCIS-2017”, calificată de către ministrului rus al apărării, Sergey Shoygu, drept forum anual al “reprezentanților ministerelor apărării, organizațiilor internaționale și al experților non-guvernamentali aflați în căutarea răspunsurilor la întrebările-cheie ale securității globale”.

Organizată de către Ministerul Apărării al Federației Ruse (FR), întrunirea ce reunise 708 de participanți din 83 de țări a dezbătut o serie de probleme actuale, inclusiv: combaterea terorismului și islamul radical în Orientul Mijlociu, securitatea spațiului informațional, aspecte ale apărării anti-rachetă şi asigurarea securității în Asia Centrală.

Deschizând ședința,Nikolai Patrushev (Secretarul Consiliului de Securitate al FR) a dat citirii mesajului președintelui Putin, potrivit căruia forumul deja fusese perceput drept “platformă pentru discuții profesionale pe marginea unei game largi de aspecteprivind securitatea globală și regională”, pentru găsirea modalităţilor adecvate de soluţionare a problemelor existente.

Declarând principalul subiect al ordinei de zi “lupta împotriva terorismului internațional”(devenit “o adevărată provocare pentru civilizaţie” după luarea unei “amplori fără precedent”), Patrushev a remarcat periculozitatea deosebită a tendinţei unor anumite state către întreprinderea măsurilor unilaterale şi amestecul în afacerile interne ale altor țări, calificând-o drept premisă atât pentru apariţia războaielor şi a conflictelor internaţionale, cât şi pentru intensificarea terorismului – principala amenințare a securității în timpul de faţă.

Referindu-se mai detaliat la ameninţările externe îndreptate împotriva ţării sale, Sergey Shoygu (ministrul apărării al FR) a remarcat principalele provocări la adresa securităţii globale (dezvoltarea sistemelor de apărare antirachetă și atac fulgerător global cu utilizarea mijloacelor non-nucleare de înaltă precizie cu rază lungă de acţiune, comparabile cu efectul armelor nucleare), declarând terorismul primejduirea primordială pentru omenire.

Condamnând “flirtarea” cu teroriștii şi susţinerea lor sub orice aspect, Shoygu a declarat lichidarea acestora una dintre activităţile prioritare ale Ministerului Apărării din FR, aducând drept exemplu în acest sens operaţiunile Forţelor sale Aerospaţiale în Siria, în urma cărora organizaţiile teroriste interzise în FR (“Stat Islamic” şi“Jabhat al-Nusra”, denumite şi “Al-Qaeda în Siria” sau “Al-Qaeda în Levant”), au fost supuse unei “lovituri puternice”, astfel creându-se condițiile pentru iniţierea procesului de reglementare politică în țară.

Apreciind pozitiv cooperarea cu Statele Unite în privinţa normalizării situaţiei din Siria şi remarcând îngheţarea relaţiilor dintre FR şi NATO “nu la iniţiativa ţării” sale, Shoygu a relatat despre declanşarea împotriva Rusiei a unui război informațional dur și fără compromisuri.

Îngrijorat de recurgerea Alianței Nord-Atlantice la realizarea unor scheme strategice periculoase în apropierea frontierelor Rusiei, Shoygu a calificat drept amenințare la siguranţa militarilor săi atacurile americane cu rachete asupra Siriei, declarându-se obligat a întreprinde “măsuri suplimentare pentru asigurarea securităţii efectivului” din subordine.

Referindu-se la aspectul internaţional al terorismului, ministrul rus de externe a acordat o atenție deosebită necesității corectării greşelilor şi obligativităţii recunoaşterii caracterului intolerabil al acțiunilor și al deciziilor care au împins Orientul Apropiat şi Nordul Africii pe calea degradării generale cu consecinţe incerte. Propunând recunoaşterea diversităţii cultural-civilizaționale a țărilor lumii moderne și renunțarea la impunerea valorilor din exterior, Sergey Lavrov s-a declarat îngrijorat de aflarea în posesiunea teroriştilor a documentaţiei tehnice şi a capacităţilor de producţie pentru fabricarea armelor chimice. În acest sens, şeful diplomaţiei ruse a remarcat inițiativa Moscovei privind elaborarea, în cadrul Conferinței pentru Dezarmare, a Convenției internaționale pentru combaterea actelor de terorism chimic, dar şi propunerea autorităţilor ruse în vederea extinderii domeniului de aplicare a documentului, incluzând în conţinutul acestuia şi măsurile de contracarare a amenințărilor biologice teroriste.

Creșterea primejduirii teroriste într-o ţară cu vastă experiență în combaterea unor asemenea pericole a menţionat-o, în discurs, şi șeful Statului-Major General al Armatei, generalul Valeriy Gerasimov, potrivit căruia fenomenul respectiva fost pentru prima dată remarcat în calitate de amenințare reală în Doctrina Militară din 2014a FR,una dintre primele ţări cu o solidă experienţă de luptă împotriva teroriștilor pe teritoriul său.

Acumulată de-a lungul anilor, această experienţă a permis definirea următoarelor concepte ale combaterii manifestărilor teroriste: a) necesitatea pregătirii din timp a trupelor pentru lupta împotriva formaţiunilor teroriste; b) obligativitatea atacării preventive a terorismului, în primele stadii de constituire a amenințării, pentru prevenirea pătrunderii ideologiei acestuia în minţile populaţiei, pentru evitarea dezvoltării și acaparării de către aceasta a noilor teritorii; c) imposibilitatea lichidării terorismului fără utilizarea forţei militare sau recurgând exclusiv la aplicarea acesteia.

Considerând dezvoltarea evenimentelor din Siria conform scenariului libian drept premisă a transformării unei țări recent prospere în sursa de răspândire a ameninţării teroriste pentru întreaga regiune, V. Gerasimov a susținut angajarea trupelor ruse aflate legal în această țară, exclusiv în activități anti-teroriste.

Remarcând sporirea periculozităţii terorismului nuclear, ministrul apărării al Republicii Populare Chineze, general-colonelul Chang Wanquan, a pledat pentru întreprinderea unor măsuri complexe, îndreptate asupra lichidării nu doar a simptomelor, ci şi a cauzelor problemelor – politice, economice, culturale și diplomatice. Menţionând importanţa obţinerii susţinerii poporului în lupta împotriva terorismului, ministrul a îndemnat la abandonarea standardelor duble şi renunţarea la practica împărţirii teroriştilor în “buni”și“răi”.

Referindu-se la cauzele social-politice ale terorismului, ex-preşedintele Republicii Islamice Afganistan, Khamid Karzay, a relatat diverse aspecte din istoria recentă a ţării sale afectate de interferențe externe, îndeosebi menționând sosirea în masă a extremiștilor din întreaga lume pentru a-și ajutora “confraţii afgani”în lupta lor împotriva invaziei URSS.

Calificând terorismul drept“produs al politicii care constă în urmarea nechibzuită a intereselor naționale înguste şi de scurtă durată în detrimentul altora”, Hamid Karzai (un alt ex-președinte afgan) anume imixtiunea externă a declarat-o drept principala cauză a formării “statului islamic”.

În condițiile actualei tensionări a situației mondiale, Conferința organizată în capitala FR reprezintă o modalitate oportună de căutare a soluțiilor pentru cele mai actuale probleme ale contemporaneității.

Leave A Reply

Your email address will not be published.