Centrul Național de Expertize Judiciare de la Chișinău recunoscut internațional

0 171

Recent, Laboratorul de expertize criminalistice din cadrul Centrului Național de Expertize Judiciare (CNEJ) de la Chișinău a primit acreditarea necesară desfășurării activității conform standardelor internaționale, devenind, astfel, primul laborator din Republica Moldova acreditat pentru examinarea scrisului și a semnăturilor.

Servind pentru cauzele înaintate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), rezultatele expertizelor efectuate în cadrul Laboratorului vor fi recunoscute pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

După evaluarea Laboratorului și a experților judiciari angajați de către Centrul Național de Acreditare din Moldova (MOLDAC), CNEJ a primit certificatul de acreditare, demonstrându-și astfel conformitatea activității cu cerințele internaționale, conform mai multor criterii.

Calificând performanța menționată drept rezultat al efortului Ministerul Justiției în vederea consolidării capacității laboratoarelor criminalistice naționale și a sporirii credibilității produselor acestora, Anatolie Munteanu (viceministrul Justiției) a remarcat eforturile CNEJ în promovarea și implementarea noilor standarde europene la nivel național, dar și tendința împărtășirii experienței acumulate cu alte instituții de profil.

Implicând diverse cercetări minuțioase, multiple cunoștințe și procedee științifice speciale, expertiza judiciară se efectuează la solicitarea instanțelor de judecată, a organelor de urmărire penală, precum și a persoanelor fizice și juridice interesate, iar concluziile înscrise în raportul de expertiză (calificate ca fiind obținute prin metode științifice) servesc drept probe relevante în procesul judiciar.

În majoritatea cazurilor, concluziile expertului judiciar influențează în mod direct și esențial atât calitatea deciziei judiciare, cât și finalitatea actului de justiție.

Leave A Reply

Your email address will not be published.