Castelul Regal Peleș, 134 ani

0 217

Acum o sută treizeci și patru de ani, în ziua de 7 octombrie 1883, a fost inaugurat Castelul Peleș, în prezența Regelui Carol I și a Reginei Elisabeta.

Zece ani după cumpărarea moșiei Sinaia și opt ani de la punerea pietrei de temelie a castelului, la 7 octombrie 1883, castelul Peleș este inaugurat cu fast. Între timp, țara devenise suverană și independentă, luând numele de Regatul României. Leagănul dinastiei naționale avea acum drept proprietari un rege și o regină. La ceremoniile de inaugurare au luat parte mii de români, oficiali și oameni din popor, precum și numeroși invitați străini.

“Ceremonia începu conform tradiției la 9 dim. printr’un serviciu divin, la biserica mânăstirei, în prezența Mitropolitului Primat și a numeroși înalți demnitari Români și streini. În fața castelului, un batalion de vânători cu drapel și muzică dădeau onorurile.

Dupe sfințirea apei și dupe cântarea unui Te-Deum, generalul Crețeanu, șeful Casei Militare a Regelui, a dat citire următorului document de inaugurare:

Eu, Carol I, Domn și Rege

Cu Elisabeta Regină

Dupe o silință neobosită de doi ani, în luptă cu un tărâm nestatornic, străbătut de isvoare, isbutit-am a pune la poalele Bucegiului temelia acestei clădiri, în anul mântuirei 1875, iar al Domniei Noastre al IX-lea.

Zidirea s’a oprit pe timpul răsboiului pentru Neatârnarea României. Întrat-am în această casă a noastră în anul mântuirei 1883, iar al Domniei Noastre al XVII-lea, datu-i-am nume: Castelul Peleșului.

Acest document, transcris pe un pergament cu litere artistice de însăși Regina, se găsește expus actualmente jos în Vestibulul de onoare. El fu iscălit de către Suverani, Mitropolitul Primat, de diversele personalități presente etc. Cu ocazia aceea s’a distribuit invitaților și o medalie comemorativă, azi foarte rară, executată de marele gravor berlinez Kullrich.

În timp ce muzica intona imnul național și soldații scoteau urale nesfârșite din piepturile lor, întreaga adunare se îndrepta spre intrarea castelului. Acolo Stöhr, maestrul și executorul operei, prezintă regelui, pe o perniță de catifea, cheia castelului artistic lucrată. Cu dânsa Suveranul deschide ușa de onoare, admirabila operă de artă în ceeace privește canaturile de lemn sculptat, cât și armătura metalică artistic fasonată.

La dejunul de gală care a avut loc imediat dupe aceea în splendida sală de mâncare a castelului, Regele a toastat primul cu următoarele cuvinte memorabile: Am clădit acest Castel, ca semn durabil că dinastia liber aleasă de națiune este adânc înrădăcinată în această frumoasă Țară și că recompensăm dragostea poporului Nostru prin încrederea nelimitată pe care o avem în viitorul scumpei Noastre Patrii. Îndeplinesc deci o datorie sfântă, o dorință vie, ridicând în această casă a Noastră, cu vin românesc, primul pahar în onoarea și pentru fericirea României.

Aceste cuvinte fură primite de asistență cu entuziasm delirant. Ca răspuns, beizadeaua Dimitrie Ghica, președintele Senatului, prim Efor al Spitalelor Civile din București și creatorul Sinaiei moderne împreună cu Regele Carol I, închină în numele Națiunei pentru dinastie. Pe urmă Vasile Alecsandri, în toată gloria talentului său strălucitor, pronunță următoarea alocuțiune: Din strămoși, când un Domn sau un Boier mare întră în casă nouă, poporul se adună în fața ușei și îi urează: să ai atâtea onoruri și atâtea biruințe câte grinzi și câte cărămizi sunt în casă, atâta fericire și atâta glorie câte grăunțe de nisip sunt în ziduri. Aceiași urare tradițională o facem astăzi M.M.L.L. în numele Națiunei întregi. Fie ca binecuvântarea dumnezeiască și dragostea poporului să fie totdeauna oaspeții Lor în noua Lor casă, încântătoare ca o poveste a Peleșului”.

Regele Carol consemnează succint, dar mândru și cu multă luare-aminte, ziua inaugurării castelului. Pagina de jurnal este intitulată “Mutarea în Castelul Peleș”:

“Vânt dinspre nord, frig, senin. Ora 9 liturghie oficiată de vicar, cu cor, participă mitropolitul. Ora 11, gata. Vremea se întunecă, la ora 10 începe să plouă. Sturdza și Lecca la mine, ultimul îmi aduce lista civilă. Toate monedele de aur au fost bătute în monetăria noastră.

Ora 10½ singur pe jos la castel, unde totul e pregătit pentru sfințire. Venit Basset de la Weinberg. Ploaia încetează. Ora 12½ sfințirea armelor în curtea castelului de către mitropolit. Cler, cor. Gardă de onoare cu muzică. D. Ghica, Rosetti, toți miniștrii în afară de Brătianu, Crețescu, președinte al Curții de Casație, Grădișteanu, președinte al Curții de Conturi, prefectul Poliției, efori, prefectul de Prahova, președintele Consiliului general, generalii Cernat, Budișteanu, Fălcoianu etc.

Ridicarea steagului este salutată cu salve. Stöhr îmi înmânează cheia de la poarta centrală, pe care eu o descui. Citesc documentul de inaugurare și îl semnez. Mitropolitul sfințește întreaga clădire, aproape toate încăperile. Ora 2 dineu în sufrageria mare, 50 de persoane, de asemenea Gr. Sturdza, care a venit din Moldova.

La dejun țin primul toast, în cinstea țării. D. Ghica în cinstea noastră. Apoi vorbesc Alecsandri, Rosetti, care e foarte călduros, mitropolitul și Cernat. După masă cafea în primul salon. Stöhr a fost și el la masă, primește Crucea de ofițer al Ordinului Steaua României. Ora 31/2 vin ingineri și publiciști din toată Europa, care au sosit de la Paris cu trenul Orient-Expres. Abort, von Blanitz, ministrul bulgar al lucrărilor publice etc., 30 de persoane. Li se arată castelul, iar noi îi invităm la ceai. Rămas până la ora 6. Toți se întorc la București. Seara, la ceai, Alecsandri, Sturdza și dr. Felix, care a venit de la Berlin. Orele 8-10 pregătit manevrele cu Cernat și Budișteanu. Ploaie”.

(Fragment din “Povestea Castelului Peleș” de Principele Radu al României)

Leave A Reply

Your email address will not be published.