Căsătoria, taina care ne arată calea către mântuire

0 63

În Biserică, mirii sunt uniţi prin Taina Căsătoriei cu harul Duhului Sfânt ca să trăiască împreună toată viaţa, având ca scop ferirea de păcat, naşterea de prunci şi mântuirea sufletelor. La baza căsătoriei ortodoxe stă starea de jertfelnicie fundamentată pe iubire, din care izvorăşte respectul reciproc.

Cununia este o Taină pentru că, prin rugăciunea preotului împreună cu mirii, nașii și toţi cei prezenţi lucrează în chip tainic, dar real, Duhul Sfânt, Care „îi uneşte pe cei doi într-un gând, îi încununează într-un trup, le dăruieşte roadă pântecelui, dobândire de prunci buni, viaţă paşnică, lungime de zile, înţelepciune, dragoste statornică întru legătura păcii, cununa cea neveştejită a măririi”.

Așadar, unirea dintre mire și mireasă nu e menită să fie doar o unire trupească, ci şi una sufletească, după modelul absolut al unirii duhovniceşti dintre Hristos-Mirele și Biserica-Mireasă.

În Învățătura de Credință a Bisericii citim: „Să nu uite mirii că legătura prin care Taina Nunţii uneşte pe bărbat şi femeie este sfântă şi veşnică, pentru că este binecuvântată şi consfinţită de Biserică, adică întărită de Dumnezeu însuşi”.

Înţelegerea căsătoriei ca taină ne arată calea către mântuire şi ne deschide mintea şi sufletul spre starea de jertfelnicie a unuia faţă de altul în care ar trebui să fie soţul şi soţia în căsătoria lor.
Dumnezeu, Care este Treime de Persoane, l-a făcut pe om după chipul și asemănarea Sa. De aceea omul este o ființă a dialogului dintre persoane și toată viața lui caută dialogul cu Creatorul său și cu semenii săi. Căutarea celuilalt pentru a fonda o familie înseamnă nu numai iubire, ci și jertfă și renunțare la sine. De fapt, iubirea adevărată este renunţare la sine de dragul celuilalt.
Acest lucru l-a făcut Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care S-a dăruit lumii, jertfindu-Se pentru fiecare dintre noi.

Familia este şcoală a dragostei, locul prin excelenţă în care învăţăm şi exersăm permanent dragostea de Dumnezeu și de aproapele, începând de la nașterea noastră, de la sânul părinților și până când devenim noi înșine părinți și bunici.

(Preot Ciprian Florin Apetrei)

Leave A Reply

Your email address will not be published.