Adevărul adevărat este revelat

0 227

Viața în Hristos, la modul personal şi mucenicia Sfântului Arhidiacon Ştefan, la modul excepțional sunt exemplele cele mai teribile cum că nimeni în lumea aceasta a păcatului nu poate convinge pe absolut toți oamenii să creadă în Hristos oricât de sfântă ar fi viața lui şi propovăduirea lui. Pentru că e ceva dincolo de “reușitele” personale ale omului. E vorba de Revelația divină și mulți încă nu o pot înțelege în deplinătatea ei.

A convinge pe toți nu este al nostru ci a lui Hristos, prin intervenția Sa directă din cer.

Saul din Tars, cel care mai târziu s-a numit Pavel, marele Sfânt Apostol Pavel, nu a fost deloc impresionat de mărturisirea de credință a lui Ştefan, întâiul mucenic a lui Hristos, ci chiar s-a învoit cu omorârea lui Ştefan, fiind de față şi păzind hainele ucigaşilor. Pentru că atât a înțeles el ca om atunci. Cu toată cultura lui teologică din acea vreme … și era, pentru că era pregătit să fie rabin, adică omul lui Dumnezeu învățat cum să învețe pe alții despre Dumnezeu și cunoașterea Lui.

Dar nu la fel s-a mai întâmplat cu Saul din Tars atunci când în drum spre Damasc, spre a prigoni şi pe alți creştini, Mântuitorul Iisus Hristos intervine direct din cer şi îl convinge de credința cea întru El și de tot Adevărul.

Aşa ajunge Saul din Tars marele sfânt a lui Hristos, Sfântul Apostol Pavel, nu de la oameni primind mărturia Adevărului ci de la Însuși ADEVĂRUL.

Acest lucru nu poate să facă altceva decât să nască în noi o nădejde mare în ceea ce priveşte Pronia lui Dumnezeu cu propria Creație.

Să avem încredere maximă în El, că ştie exact ce face cu lumea pe care a creat-o … oricât de pierdută este la prima vedere … şi este … pentru că în planul Lui suntem cu toții încă de la întemeierea lumii și totul e cuprins în iubirea Lui absolută și de nedepășit de mărginismele minții oamenilor … care încă nu au ajuns să-L cunoască pe Bunul Dumnezeu așa precum este El cu adevărat.

Dar, cândva, tot prin Pronia lui Dumnezeu, vor ajunge toți să-L cunoască pe El așa precum este El și să rămână cu El în dragostea Lui cea nemărginită pentru totdeauna.

(Dimitrie Ivașco, părintele stareț, Schitul Straja)

Leave A Reply

Your email address will not be published.