(VIDEO) Constantin Galeriu, preotul românilor

0 343

Preot şi profesor de teologie, Constantin Galeriu s-a născut în 21 noiembrie 1918, în satul Răzeşi, comuna Răcătau, judeţul Bacău. A absolvit Seminarul Sf. Gheorghe din Roman (1930-1938) şi Facultatea de Teologie din Bucureşti (1938-1942). A urmat cursuri de doctorat, specialitate dogmatică, la Institutul Teologic Universitar Bucureşti (1957-1960), finalizate în 1973.

După absolvirea Facultăţii de Teologie, s-a căsătorit şi a fost hirotonit preot în localitatea Podu Văleni, judeţul Prahova, unde a slujit între anii 1943-1947, apoi, între anii 1947-1973, a fost preot la parohia Sfântul Vasile cel Mare, în Ploieşti. A rămas însă cunoscut ca preotul de la Biserica Sfântul Silvestru, din Bucureşti, unde a slujit din 1974 până la plecarea din această lume. Începând cu 1 ianuarie 1990, a fost ales vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

În urma examenului de doctorat, preotul Constantin Galeriu a fost transferat la Facultatea de Teologie din Bucureşti, unde a îndeplinit mai multe activităţi. A fost duhovnic (1973-1974), lector la catedra de Teologie Fundamentală şi Istoria religiilor (1974-1977), profesor titular la catedra de Omiletică şi Catehetică (1977-1991) şi îndrumător de doctorat (începând cu anul 1992). A fost deţinut politic între 7 august şi 7 septembrie 1950 şi între l6 august 1952 – 26 octombrie 1953, fiind purtat prin mai multe penitenciare şi în lagărul de muncă de la Canalul Dunăre-Marea Neagră.

A fost preşedinte de onoare al Ligii Culturale a Românilor de Pretutindeni, membru în Comisia Naţională UNESCO, membru fondator şi preşedinte de onoare al Asociaţiei medical-creştine Christiana, preşedinte al Editurii Harisma, preşedinte al Asociaţiei Sfântul Stelian – copiii străzii, a Fundaţiei Elena Doamna, membru de onoare al Fundaţiei Memoria şi preşedinte executiv al Frăţiei Ortodoxe Române.

Este autor al lucrărilor: “Iubirea dumnezeiască şi judecata din urmă” (1959); “Mitropolitul Filaret al Moscovei ca teolog” (1960); “Rabindranath Tagore, poet şi filosof indian” (1961); “Mahatma Gandhi – spiritualitatea creştină şi problemele vremii” (1962); “Sensul creştin al pocăinţei” (1967); “Jertfă şi răscumpărare” – teză de doctorat (1973); “Problemele actuale în religiile creştine” (1975); “Jertfă şi răscumpărare”, Editura Harisma, Bucureşti (1991); “Chipul Mântuitorului Iisus Hristos în gândirea lui Mihai Eminescu” (1991); “Dialoguri de seară – Părintele Galeriu în dialog cu Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu şi Sorin Dumitrescu”, Editura Harisma (1991); “Tâlcuiri la mari praznice de peste an”, Editura Anastasia (2001); “Tatăl Nostru”, Editura Harisma (2002); “Cu Părintele Galeriu între Geneză şi Apocalipsă” (2002); “Cartea celor nouă Fericiri”, Editura Harisma (2004); “Astăzi”, Editura Harisma (2004). De asemenea, o seamă de articole i-au fost publicate în periodice din ţară şi străinătate.

A primit o seamă de premii şi distincţii: Premiul Senatului Universităţii din Bucureşti (1942); Distincţia bisericească “Sachelar”, acordată de patriarhul Nicodim (1947); Distincţia bisericească “Iconom Stavrofor”, acordată de patriarhul Iustinian (1976); Premiul revistei Flacăra (1990); Titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii Ecologice din Bucureşti (1992); Diploma de Onoare a Societăţii Academice “Titu Maiorescu” (1993); Ordinul Naţional “Steaua României” în grad de ofiţer (l decembrie 2000); Premiul “Ion Petrovici” al Academiei Române pe anul 2001, decernat post-mortem. A trecut la cele veşnice în 10 august 2003, în Bucureşti, şi a fost înmormântat în curtea Bisericii Sfântul Silvestru.


„Un mărturisitor jertfelnic al Evangheliei şi al idealurilor poporului român” este titlul mesajului transmis luni de Părintele Patriarh Daniel cu prilejul simpozionului internaţional dedicat părintelui Constantin Galeriu, organizat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti.

Simpozionul  „Părintele Profesor Constantin Galeriu – Predicator harismatic şi preot misionar. Evocare la împlinirea a 100 de ani de la naștere” se va desfăşura între 12-14 noiembrie 2018.

În mesaj, Preafericirea Sa a numit manifestarea academică drept un act de caldă omagiere a vrednicului slujitor al Mântuitorului Iisus Hristos, de la care păstrăm vii în inimile noastre chipul său luminos, bunătatea sufletească şi slujirea jertfelnică”.

Totodată, Preafericirea Sa l-a caracterizat pe părintele Galeriu drept  „unul dintre cei mai cunoscuți slujitori ai Bisericii de pe întregul cuprins românesc”.

„Personalitatea sa rămâne adânc întipărită în memoria Bisericii şi a ţării, ca părinte de familie, ca preot de parohie şi ca profesor de înaltă conştiinţă pedagogică şi misionară”, a notat Preafericirea Sa în mesajul transmis luni.


Text integral:

Părintele Profesor Constantin Galeriu – mărturisitor jertfelnic al Evangheliei şi al idealurilor poporului român

Simpozionul dedicat comemorării unui secol de la naşterea Părintelui Profesor Constantin Galeriu, organizat în aceste zile de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, în colaborare cu Parohia ,,Sfântul Silvestru” şi cu Asociaţia ,,Părintele Galeriu”, reprezintă un act de caldă omagiere a vrednicului slujitor al Mântuitorului Iisus Hristos, de la care păstrăm vii în inimile noastre chipul său luminos, bunătatea sufletească şi slujirea jertfelnică.

Înzestrat cu nenumărate daruri, cu chipul coborât parcă din vechile icoane, Părintele Constantin Galeriu a fost unul dintre cei mai cunoscuți slujitori ai Bisericii de pe întregul cuprins românesc. Personalitatea sa rămâne adânc întipărită în memoria Bisericii şi a ţării, ca părinte de familie, ca preot de parohie şi ca profesor de înaltă conştiinţă pedagogică şi misionară.

Împreună cu distinsa doamnă preoteasă, Argentina, Părintele Galeriu a crescut şi a educat patru copii, într-o perioadă presărată cu multe greutăţi materiale. Amintim faptul că, după instalarea dictaturii comuniste, Părintele Galeriu a fost permanent urmărit şi supravegheat de autorităţi, fiind chiar întemniţat pentru o vreme.

Ca preot de parohie, Părintele s-a dovedit a fi slujitor cu aleasă vocaţie liturgică şi pastorală, cunoscut mai ales ca predicator talentat. Mesajul de la amvon, profund teologic şi pastoral, era transmis pe înţelesul tuturor, zidind sufleteşte şi pe ascultătorii simpli, dar şi pe intelectualii tot mai numeroşi prezenţi la sfintele slujbe.

Ca profesor de teologie, Părintele Galeriu rămâne în conştiinţa noastră ca educator creştin înţelept, îmbinând armonios erudiţia didactică, tactul pedagogic şi calităţile de om duhovnicesc.

În acelaşi timp, părintele profesor a fost mereu prezent şi în viaţa cetăţii, tainic şi discret în vremea dictaturii, la vedere după evenimentele din decembrie 1989, astfel că „slujba de apostol şi-a făcut-o deplin”, cultivând un dialog permanent viu atât cu teologi, cât şi cu oameni de cultură laică, altfel spus, cu Biserica şi cu societatea, cu vârstnicii şi cu tinerii.

Personalitatea sa dinamică și duhovnicească, fervoarea credinței și dragostea sa pentru Ortodoxie și pentru poporul român trebuie cunoscute şi preţuite, fiind expresia bucuriei unui misionar mărturisitor al Jertfei și Învierii Mântuitorului Iisus Hristos.

Părintele Galeriu punea des accentul pe înviere, ca viață nouă în Hristos, tocmai pentru că a învățat din Sfânta Evanghelie, din scrierile Părinților Bisericii și din experiența sfinților că învierea ca dar se primește prin credință și pregătire spirituală, nu doar se așteaptăÎntreaga slujire pastoral-misionară a Părintelui Galeriu rămâne pentru noi ca o făclie de Paști, care ne ajută să înţelegem mai bine taina și bucuria învierii sufletului din moartea pricinuită de păcat, dar și a pregătirii omului pentru învierea trupului, la venirea întru slavă a lui Hristos, la sfârşitul veacurilor.

În concluzie, în aceste zile comemorăm un profesor duhovnicesc, un om de dialog, un misionar neobosit, un mărturisitor al Crucii şi al Învierii lui Hristos, al frumuseţii spirituale a Ortodoxiei şi a poporului român, o făclie de Paşti pentru suflete.

Felicităm pe toţi organizatorii simpozionului şi binecuvântăm pe participanţii din ţară şi din străinătate, cu deplină apreciere pentru cei care cultivă recunoştinţa şi preţuirea faţă de darurile lui Dumnezeu revărsate în oameni şi cultivate de ei spre binele Bisericii şi al Neamului.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Leave A Reply

Your email address will not be published.