17 decembrie, Sfântul Proroc Daniel și Sfinții trei tineri Anania, Azaria și Misail

0 522

Evanghelia Zilei

Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor! Că zidiţi mormintele prorocilor pe care părinţii voştri i-au ucis. Aşadar, mărturisiţi şi încuviinţaţi faptele părinţilor voştri, pentru că ei i-au ucis, iar voi le clădiţi mormintele. De aceea şi înţelepciunea lui Dumnezeu a zis: «Voi trimite la ei proroci şi apostoli şi dintre ei vor ucide şi vor prigoni»; ca să se ceară de la neamul acesta sângele tuturor prorocilor care s-a vărsat de la facerea lumii, de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, care a fost ucis între altar şi templu. Adevărat vă spun: că se va cere de la neamul acesta. Vai vouă, învăţătorilor de Lege! Că aţi luat cheia cunoştinţei; voi înşivă n-aţi intrat, iar pe cei ce voiau să intre i-aţi împiedicat. Atunci, ieşind El de acolo, cărturarii şi fariseii au început să-L urască de moarte şi să-L silească să vorbească despre multe, pândindu-L şi căutând să audă ceva din gura Lui, ca să-I găsească vină. În acelaşi timp adunându-se mulţime de mii de oameni, încât se călcau unii pe alţii, Iisus a început să vorbească întâi către ucenicii Săi: Feriţi-vă de aluatul fariseilor, care este făţărnicia.

Leave A Reply

Your email address will not be published.