LA BOTEZUL DOMNULUI (6 ianuarie)

0 791

Adam a păcătuit şi a câştigat toate durerile, iar lumea, pe urmele lui, a dobândit toate păcatele. În loc să încerce să se ridice, ea părea să afle plăcere în cădere. Laudă Celui Ce a venit şi iarăşi a ridicat-o! Cel curat a venit să Se boteze şi El, împreună cu cei necuraţi. Cerul s-a desfăcut ca să-L slăvească, căci Cel ce le curăţeşte pe toate S-a botezat împreună cu toţi. S-a pogorât în apă şi a sfinţit-o pentru Botezul nostru. Pricina pentru care a intrat în pântecele maicii e şi pricina pentru care s-a pogorât în râu. Pricina pentru care a intrat în mormânt e şi pricina pentru care ne duce în cămara Sa de nuntă – aceea de a-i face desăvârşiţi pe oameni. Zămislirea Sa e comoara binecuvântărilor noastre. Naşterea Sa e vistieria bucuriilor noastre. Botezul Său e pricina iertării noastre. Moartea Sa e pricina vieţii noastre. Iar moartea a sfidat-o prin Învierea Sa.

La naşterea Sa a strălucit steaua în văzduh. La Botezul Său, lumina a fulgerat din apă. La moartea Sa, soarele s-a întunecat pe boltă. La patima Sa, au apus luminătorii. La Arătarea Sa, luminătorii s-au arătat împreună cu El. […] Domnul Şi-a luat armele Duhului Sfânt, a biruit şi a dobândit cununa, a lăsat armele pe pământ şi S-a urcat la cer. Doreşte cineva cunună ne biruinţă? Să vină la arme, ca prin ele să dobândească cununa şi biruinţa pe care o doreşte! A împlinit dreptatea pe pământ şi S-a urcat la cer. Dacă S-a botezat chiar şi Cel ce le curăţeşte pe toate, care om nu se va lăsa botezat ? Fiindcă harul lui Dumnezeu a venit la Botez să spele puroiul rănilor noastre.

Sfântul Efrem Sirul, Imnele Arătării Domnului

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.