24 februarie, ✝ Întâia și a doua aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului

0 865

Evanghelia Zilei

În vremea aceea, auzind Ioan în închisoare despre faptele lui Hristos, a trimis pe doi dintre ucenicii săi să-L întrebe: Tu eşti Cel ce vine sau să aşteptăm pe altul? Și Iisus, răspunzând, le-a zis: Mergeţi şi spuneţi lui Ioan cele ce auziţi şi vedeţi: Orbii își capătă vederea şi şchiopii umblă, leproşii se curăţesc şi surzii aud, morţii înviază şi săracilor li se binevesteşte. Şi fericit este acela care nu se va sminti în privința Mea. După plecarea acestora, Iisus a început să vorbească mulţimilor despre Ioan: Ce aţi ieşit să vedeţi în pustie? Oare trestie clătinată de vânt? Dar de ce aţi ieşit? Să vedeți un om îmbrăcat în haine moi? Iată, cei ce poartă haine moi sunt în casele regilor. Atunci, de ce aţi ieşit? Să vedeţi un proroc? Da, zic vouă, şi mai mult decât un proroc. El este acela despre care s-a scris: «Iată, Eu trimit înaintea feţei Tale pe îngerul Meu, care va pregăti calea Ta, înaintea Ta». Adevărat zic vouă: Nu s-a ridicat între cei născuţi din femei unul mai mare decât Ioan Botezătorul; totuşi, cel mai mic în Împărăţia Cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum Împărăţia Cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea. Toţi prorocii şi Legea au prorocit până la Ioan. Şi, dacă voiţi să înţelegeţi, el este Ilie, cel ce va să vină. Cine are urechi de auzit să audă.

Leave A Reply

Your email address will not be published.