Expoziţie literară și fotografică “Eu sunt o lacrimă târzie…”

0 812

Astăzi, 01 aprilie 2023, se împlinesc 142 ani de la nașterea poetului, dramaturgului, traducătorului, publicistului și omului politic Octavian Goga, despre care însuși academicianul George Călinescu (personalitate enciclopedică a culturii și literaturii române) afirmase în renumita sinteză de istorie literară “Istoria literaturii române de la origini până în prezent” (“Editura Fundațiilor Regale”, 1941): “după Eminescu și Macedonski, Goga e întâiul poet mare din epoca modernă, sortit prin simplitatea aparentă a liricii lui să pătrundă tot mai adânc în sufletul mulțimii, poet național totdeodată și pur ca și Eminescu”.

Intrând în publicistica literară cu recomandări din partea lui Ilarie Chendi, Sextil Puşcariu, Nicolae Iorga, Vasile Goldiş, Eugen Lovinescu, în 1920 O. Goga a fost ales membru al Academiei Romane, iar în 1924 a primit “Premiul Naţional de Poezie” şi “Premiul Naţional Mihail Sadoveanu”.

Probabil, cel mai autentic continuator al liricii eminesciene, Octavian Goga a intuit mai mult ca oricine valoarea poetică a doinelor, exprimându-și ca nimeni altul sentimentele de dor, de jale, înstrăinare, revoltă, tristețe, iubire, regret etc.

Personalitate marcantă a literaturii și a politicii românești dintre cele două războaie mondiale, O. Goga este pe bună dreptate considerat poet de o inestimabilă valoare culturală şi spirituală, un politician echilibrat, apreciat inclusiv de către Regele Carol al II-lea.

Ridicând lirica românească către noi culmi ale creației, O. Goga a realizat o nouă liricizare a poeziei, manifestându-se drept un poet de o inestimabilă valoare culturală și spirituală.

Muzeul Memorial “Octavian Goga” (Ciucea) celebrează această dată semnificativă prin lansarea expoziției literare și fotografice “Eu sunt o lacrimă târzie…”, expoziție care poate fi admirată pe parcursul întregii luni.

Leave A Reply

Your email address will not be published.