24 aprilie, ✝) Sfântul Ierarh Mărturisitor Ilie Iorest, Mitropolitul Transilvaniei

✝) Sfântul Mucenic Valentin din Durostorum; ✝) Sfântul Ierarh Mărturisitor Ilie Iorest, Mitropolitul Transilvaniei; ✝) Sfântul Ierarh Mărturisitor Sava Brancovici Mitropolitul Transilvaniei; ✝) Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș; ✝) Sfântul Mucenic Pasicrat din Durostorum; ✝) Sfântul Ierarh Simion Ștefan, Mitropolitul Transilvaniei; Sâmbăta lui Lazăr; Sfântul Mucenic Sava Stratilat; Sfânta Cuvioasă Elisabeta; Cuviosul Xenofon Ctitorul; Ap. Evrei 12, 28; 13, 1-8; Ev. Ioan 11, 1-45

0 783

Evanghelia Zilei

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Păziți-vă de oameni, pentru că își vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi și în temnițe, ducându-vă la împărați și la dregători pentru numele Meu. Și va fi vouă prilej de mărturisire. Puneți, deci, în inimile voastre să nu gândiți de mai înainte ce veți răspunde; căci Eu vă voi da gură și înțelepciune, căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Și veți fi dați și de părinți și de frați și de rudenii și de prieteni, și vor ucide pe unii dintre voi și veți fi urâți de toți pentru numele Meu; dar nici un păr din capul vostru nu va pieri. Prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre.

Leave A Reply

Your email address will not be published.