Bătălia pentru resurse și bani naște monștri!!! Cine deține acțiunile la principalele corporații mondiale! – (Partea a doua)

0 1.192

Primim tot mai des întrebări despre rețeaua de acționari ale companiilor care gestionează resurse. Ramificațiile sunt creionate de bancheri care conduc fonduri de investitiții. Schimburile de active, tranzacționările, falimentările unor multinaționale pentru a fi apoi cumpărate pe sume ridicule sunt doar câteva din ”acțiunile” acestor moguli financiari.

Pentru a ne fi mai ușor în a înțelege cum lucrează aceste companii și care este structura după care se ghidează aceste entități în lumea afacerilor continuăm să vă prezentăm detalii edificatoare pe care ni le oferă lucrarea MASTER OF CHESS – THE COMPLETE GUIDE TO FINANCIAL MARKET LEADERSHIP FOR ANYONE.

Scriam în episodul anterior de acțiuni și modul acestora de tranzacționare dar aminteam și de importanța băncii custode în aceste afaceri.

Banca custode (banca de compensare) face și operațiunile de registru. Transferă acțiunile în contul noului proprietar, în urma ședinței de tranzacționare a Bursei. Astfel, dividendele și cupoanele (în cazul obligațiunilor) sunt încasate de proprietar. Același lucru se întâmplă și cu dreptul de vot oferit (prin acționari minoritari cu mandat de vot)– este atribuit noului proprietar.

Acțiunile la purtător sunt înregistrate pe numele băncii custode în următoarele scopuri:

 1. Identitatea noului proprietar nu trebuie dezvăluită.
 2. Faptul că adevărații proprietari dețin majoritatea (monopolul) acțiunilor cu drept de vot la băncile de compensare ale lumii, nu trebuie dezvăluit.

Acțiunile cu drept de vot deținute de Secret Financial Trust din China sunt mascate de băncile custode (unde acționarii privați își păstrează conturile de active financiare) printr-o combinație de mai multe tipuri de acțiuni cu drept de vot la purtător, acțiuni ordinare (tot cu drept de vot). Aceste acțiuni la purtător (cu vot) trec dintr-un cont în altul cu o frecvență ridicată, ca urmare a unui număr foarte mare de tranzacții create artificial, fără un scop economic real.

Acțiunile la purtător sunt tipărite special pentru a se evita falsificarea.

Toate aceste capcane din regulamente și statut sunt inventate în special de China Financial Sect și permit acțiunilor preferențiale (acțiunile fără drept de vot) să se adune mai ales în portofoliul oamenilor occidentali.  Băncile de Compensare și Casele de Compensare ale lumii sunt controlate de câteva bănci de investiții foarte mari care sunt organizate, la rândul lor, în holdinguri financiare (Financial Holding Company – FHC).

Dividendele acțiunilor deținute de persoanele occidentale sunt undeva la 8%, fără drept de vot. Acțiunile cu dividende 0 (zero), cu drept de vot (o acțiune are unul, două sau trei voturi) se concentrează în mâinile acționarilor din Orient, agenți secreți ai Chinei (chinezi, iranieni și indieni).

Cele mai importante companiile financiare care crează împreună Trustul Financiar Secret condus de regiunea China-Tibet sunt:

 1. Goldman Sachs

 2. Citigroup

 3. Bank of America

 4. J.P. Morgan

 5. Morgan Stanley

 6. Bear Stern

 7. Wells Fargo

 8. Merril Lynch

 9. Deutsche Bank

Aproximativ 300-400 de companii financiare, fonduri mutuale (din paradisuri fiscale, insule / numite și off-shore-uri) fiecare cu circa 0.02% din acțiuni votează în secret, organizat în favoarea unor membri din Consiliul de Administrație, desemnați în mod clar de China. Acest lucru este necunoscut de către agențiile guvernamentale Antimonopol. Astfel, ei, împreună adună minimul necesar de 8% din voturi care împreună cu voturile firmelor cunoscute de aceiași agenție Antimonopol, formează majoritatea care numește noul Consiliu de Administrație.

De exemplu, oficial, Goldman Sachs, un nume des întâlnit în acționariatele multinaționalelor care administrează resurse la nivel mondial, este o firmă globală de servicii bancare de investiții, valori mobiliare și de gestionare a investițiilor. Este una dintre cele mai importante instituții financiare din lume și are o prezență proeminentă în Statele Unite și la nivel internațional. Goldman Sachs oferă servicii de consultanță pentru fuziuni și achiziții, subscrierea de oferte de valori mobiliare și soluții de finanțare pentru clienți.

(O parte din acționarii Goldman Sachs. Nu mai este o noutate faptul că multe dintre aceste societăți se regăsesc în structurile acționariale ale multinaționalelor cu profil financiar-bancar, multinaționale care gestionează și administrează resurse.)

Fiecare dintre aceste 9 participații financiare este alcătuită, la rândul lor, din:

👉Banca Comercială – companii reglementate

👉 Banca de investiții – reglementată și nereglementată

👉Broker – reglementat

👉 Broker dealer – reglementat

👉Market maker broker dealer – nereglementat și reglementat

👉Fond mutual al pieței monetare (bancă din umbră, nereglementat)

👉 Administrator de active (casă de compensare – fond speculativ) – nereglementat și reglementat

👉 Fondul speculativ (băncă din umbră) – nereglementat

👉 Comercianți (dealer de produse OTC – bănci umbra) – nereglementați

👉Dealeri (bănci din umbră) – companii reglementate și nereglementate

👉 Companii de asigurare (reasigurare).

Băncile reglementate (Băncile Comerciale) din aceste exploatații au acces la Fondurile de Rezervă Federală și le transferă, în secret, la Bănci Nereglementate dar care sunt parte componentă din aceleași exploatații financiare. Toate aceste 9 bănci de investiții sunt, de asemenea, acționari (membri) secreti ai celor 12 bănci ale Rezervei Federale. Băncile din Rezerva Federală sunt instituții private. Sunt un tip special de Societate cu capital social. Capitalul social este subscris de cele 9 bănci menționate mai sus, numite și banca membrilor.

O altă companie care gestionează resursele invizibile ale planetei este Citigroup. Oficial este administrată tehnic din New Delhi (detaliile tehnice ale produselor OTC) și din punct de vedere ierarhic este condus din China (subordonate regiunii India – China).

Aceleași 9 bănci primesc fonduri prin emisie de bani noi de la Federal Reserve Banks (la care sunt acționari) prin următoarele mijloace:

👉 Operațiuni de piață deschisă (fonduri mutuale de pe piața monetară; exemplu: PIMCO)

👉Reducere la fereastră (împrumuturi overnight susținute de bonuri de stat) – doar băncile comerciale au acces- cambii (trate și alte titluri comerciale), reduceri (doar băncile comerciale au acces)

👉 Credit Lombard – tip de credit revolving (de la băncile de investiții)

👉Relaxarea cantitativă (bănci de investiții). Poate fi o reducere a cambiilor financiare.

👉Acord de răscumpărare și altele.

În acest fel, băncile de compensare locale, naționale, regionale, continentale și globale (intercontinentale) sunt interconectate.

Avantajele membrilor Bursei de Valori și ale membrilor Băncilor de Compensare Bursa de Valori este o instituție privată care este autoreglementată și autoguvernată.Bursa de Valori are dreptul de a-și stabili propriul mod de funcționare și conducere prin elaborarea propriului statut și regulament.Statutul sau actul regulator al Bursei de Valori este adoptat de membrii Bursei de Valori (actionarii Bursei de Valori).

Bursa și membri băncii de compensare au dreptul să facă tranzacții în nume propriu.

Membrii bursei și a casei de compensare decid:

👉modul în care se fac tranzacțiile cu titluri financiare- sistemele de tranzacționare care sunt utilizate

👉cine are acces prin parolă la sistemele de tranzacționare- tipurile de operaţiuni executate în bursă

👉 modul în care piețele de valori primesc și execută ordine

👉executarea contractului realizată prin bursa de valori- modul în care informația este distribuită în interiorul bursei de valori

👉modul în care sunt raportate tranzacțiile

👉modul în care tranzacțiile sunt compensate și decontate în numerar Bursa de valori și membrii băncii de compensare au dreptul să fie implicați în tranzacționarea proprie.

Ele sunt contrapartide în tranzacții. De asemenea, membrii bursei și băncilor de compensare (și casei de compensare pentru produse derivate) au aprovizionat bursele cu echipamente electronice și software care sunt special configurate pentru a permite în secret accesul broker-dealerilor formatori de piață la tradiționalele Bursele de Valori tranzacții directe, precum și către piețele de valori reglementate de produse derivate, și O.T.C. platforme de tranzacții super sofisticate (care nu sunt permise pe piețele reglementate).

Deci, nereglementat O.T.C. sistemele de tranzacționare a produselor sunt atașate sistemului reglementat de tranzacționare a Bursei de Valori. Echipamentul electronic are anumite cerințe operaționale și de securitate. Platformele de tranzacționare pot fi comutate (conectate) în secret de la piețele reglementate (bănci din umbră / offshore = paradis fiscal) obișnuite către piețele reglementate pentru produse derivate (future, opțiuni) și pe piețele nereglementate de produse over the counter (OTC).

Această conexiune poate fi realizată doar de către membrii acelor burse și bănci de compensare deoarece ei sunt singurii cu privilegiul de a avea cuvântul cheie (parola) pentru a accesa sistemele necesare. Bursa Nasdaq care are un O.T.C. complet electronic. Sistemul de tranzacționare poate fi conectat la piața reglementată de instrumente financiare derivate și are capacitatea de a primi informații și de a tranzacționa în secret cu mai multe bănci de compensare.

Leave A Reply

Your email address will not be published.