S-a păcălit Negoiță când a cumpărat pachetul majoritar de la Dinamo? Mai poate fi salvată FC Dinamo București sau se întoarce totul la MAI?

0 272

După cum v-am promis ieri, azi vom pune la dispoziția publicului larg Raportul Corpului de Control al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) făcut la CS Dinamo București, clubul sportiv departamental al MAI. Dar până îl veți lectura să mai dezbatem două aspecte.

Conform raportului întocmai de către Corpul de Control al MAI, la pagina 5 remarcăm ingineria financiară prin care activele ACSFC Dinamo București trec în patrimoniul SC Dinamo 1948 SA. Nimic greșit până aici, deși se poate vorbi despre datoriile acumulate de către datoriile acumulate aparținând asociației lui Nicolae Badea (ACSFC Dinamo București) la bugetul statului și terți furnizori de servicii, datorii care au dus la insolvența asociației. ”În anul 2005, s-a înființat societatea comercială pe acțiuni <<Dinamo 1948>> prin reorganizarea societății comerciale cu răspundere limitată <<Dinamo 2001>>care a cuprins în domeniul ei de activitate și activități sportive. La data de 01.07.2005, SC Dinamo 1948 SA a obținut de la Federația Română de Fotbal licența de club profesionist de fotbal. În această societate, ACSFC Dinamo București, parte în contractul de asociere nr 2640/2002, inițial a deținut 14,4% din acțiuni iar în prezent, din date obținute neoficial în lipsa unor documente justificative, deține aproximativ 7% din acțiuni. Ulterior între ACSFC Dinamo București și SC Dinamo 1948 SA a intervenit la 01.07.2005 (aceeași dată cu aceea a obținerii licenței de club profesionist, n.r.) un contract de prestări servicii, prin care asociația se obligă către societate să asigure condițiile pentru pregătirea loturilor echipelor SC Dinamo 1948 SA. În temeiul art. 13 din contractul de asociere nr 2640/2002, ACSFC Dinamo București a notificat conducerea SC Dinamo București cu privire la încheierea, pentru buna funcționare a asocierii, a unui contract de prestări servicii, nefiind identificat un acord prealabil sau ulterior scris al clubului. Menționăm că principalul efect juridic al contractului de prestări servicii anterior menționat l-a constituit transferul atributelor de club de fotbal de la ASCFC Dinamo București către SC Dinamo 1948 SA. Astfel, conform contractului, ACSFC Dinamo București, în calitate de prestator, asigură condițiile de pregătire de fotbal al SC Dinamo 1948 SA, prin utilizarea bazei materiale ce face obiectul contractului de asociere nr. 2640/2002 și efectuează toate activitățile implicate de organizarea partidelor de fotbal disputate de SC Dinamo 1948 SA, în calitate de echipă gazdă. În schimbul acestor prestații, SC Dinamo 1948 SA a cesionat veniturile din încasarea biletelor și s-a obligat să asigure suma minimă garantată în contractul de asociere, precum și plata utilităților. ”.  Urmează o concluzie extrem de interesantă a Corpului de Control: ”Astfel, deși ASCFC Dinamo București are încă certificat de identificare sportivă care îi atestă calitatea de structură sportivă, în fapt asociația nu mai are jucători de fotbal legitimați și nu mai participă la competiții sportive. Jucătorii legitimați au fost preluați integral de către SC Dinamo 1948 SA care, prin licențiere, poate participa la competiții sportive. Această susținere își are izvorul de drept în art. 22 din Legea 69/2000 care prevede că <<în înțelesul prezentei legi, structurile sportive (…) sunt asociații de drept privat sau instituții de drept public, constituite sau înființate, după caz, în scopul organizării și administrării unei activități sportive și care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de către membrii lor ți participarea la activitățile și competițiile sportive >>.”. Concluzia?: ”contractul de prestări servicii dintre ASCFC Dinamo și Dinamo1948 SA a determinat, în fapt, neîndeplinirea obiectului contractului de asociere nr. 2640/2002 deoarece asociatul-administrator (ACSFC Dinamo București) în calitatea sa de prestator de servicii susține activitatea de performanță sportivă unui terț (SC Dinamo 1948 SA) care nu este parte a contractului de asociere nr. 2640/2002.”.

Neîndeplinirea atribuțiilor și obligațiilor contractuale ar fi trebuit să fie suficiente pentru rezilierea unilaterală a contractului. Totuși acest lucru nu a fost posibil. De ce? LA această întrebare oferă răspuns tot Corpul de Control al MAI. Astfel s-a constat faptul cert că în contractul 2640/nu au fost prevăzute clar clauzele care pot iniția procedura de reziliere unilaterală, Aceste clauze apar abia în actul adițional nr 6 din 16.05 2012 la contractul de asociere 2640/2002, adică după 10 ani. Acest act adițional cu numărul 6 a modificat cota de asociere la 7000 euro/lună și a prevăzut clauza de reziliere unilaterală în cazul în care ”CS Fotbal Club Dinamo București nu achită pe o perioadă de trei luni calendaristice, consecutive, cota de asociere în cuantumul stabilit potrivit art. 16 lit. ai”. În acest context CS Dinamo București, în 17.09.2013 a inițiat un astfel de demers, procedând la denunțarea unilaterală a contractului, ca urmare a neplății de către ASCFC Dinamo București a unor facturi reprezentând cota de asociere (pag 8). Măsura dispusă a fost atacată de administratorul judiciar prin ”Ordonanță președințială la Tribunalul București – Secția a IV a Civilă, care prin Sentința Civilă nr. 11132/20.12.2013 a hotărât anularea actului adițional nr 6/2012 la contractul de asociere nr. 2640/2002 (…) și a dispus punerea părților în situația anterioară încheierii actului adițional. Hotărârea este executorie iar măsura dispusă de către instanță are caracter vremelnic, până la judecarea pe fond a cauzei”.

 Vom continua cu demersul nostru de a face lumină în acest contract de asociere, păgubos în detrimentul CS Dinamo București și Mai, implicit pentru bugetul de stat. Cert este că acest raport poate iniția demersuri categorice și agresive din partea conducerii MAI, dar raportul Corpului de Control îndrituiește conducerea MAI în aceste demersuri.

În concluziile prezentat de către Corpul de Control al MAI, dispuse în raport la pagina 20, se recomanda ca MAI să iniţieze o nouă hotărâre de Guvern (HG) care să prevadă explicit retragerea bunurilor atribuite Clubului Sportiv Dinamo, aflat în subordinea sa. ”Analizarea la nivelul Colegiului MAI a situaţiei prezentate şi a oportunităţii promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern, prin care să se dispună retragerea atribuirii către CS Dinamo Bucureşti a bunurilor prevăzute în Anexa 2 la HG 1086/2000, modificată prin HG 207/2002, urmând a fi evaluate şi următoarele riscuri ce pot fi generate de asocierea cu ACSFC Dinamo Bucureşti” .

În facsimil găsiți integral raportul Corpului de Control al MAI efectuat la CS Dinamo București.

[foogallery id=”3708″]

Leave A Reply

Your email address will not be published.