În România mai sunt 57.000 de medici!

0 199

În anul 2016, activitatea din sistemul sanitar (public şi privat) s‐a desfăşurat în peste 60 mii unităţi sanitare (49 mii de unităţi sanitare în mediul urban şi 11 mii unităţi sanitare în mediul rural). Pe principalele categorii de unităţi, reţeaua sanitară a dispus în anul 2016 de aproximativ: 570 spitale, 800 de centre de diagnostic şi tratament, centre medicale şi centre de sănătate, 470 de ambulatorii de specialitate şi ambulatorii integrate spitalelor, o reţea de 6,3 mii laboratoare medicale şi laboratoare de tehnică dentară, peste 40 de mii de cabinete medicale şi 9,5 mii farmacii, drogherii şi puncte farmaceutice.

Medicina primară

Medicina primară, asigurată prin reţeaua de cabinete medicale de familie, reprezintă primul contact al populaţiei cu sistemul sanitar, atât pentru diagnosticarea şi tratarea unor boli, cât şi pentru realizarea examenelor medicale preventive. Cele mai multe cabinete de medicină de familie au funcţionat în mediul urban, 6,7 mii cabinete comparativ cu 4,6 mii cabinete în mediul rural. În mediul rural, unui cabinet de medicină de familie i‐au revenit de 1,3 ori mai mulţi locuitori (aparținând populaţiei rezidente) comparativ cu un cabinet din mediul urban.

Asistenţa medicală ambulatorie de  specialitate

Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate este asigurată prin unităţi specializate de tipul  ambulatoriilor de specialitate, centrelor medicale şi stomatologice, policlinicilor, centrelor de diagnostic şi tratament, al altor unităţi medicale, unități care sunt situate, în majoritate, în mediul urban. Reţeaua cabinetelor medicale independente de specialitate şi cea a cabinetelor stomatologice independente – parte a sistemului de asigurare a asistenţei medicale ambulatorii – este situată, de asemenea, în cea mai mare parte în mediul urban. În timp ce în mediul urban au funcţionat 10,4 mii cabinete medicale independente de specialitate, în rural numărul acestora a fost de 27,2 ori mai mic, respectiv, de numai

381 de cabinete. În consecință, numărul de locuitori care a revenit unui cabinet medical independent de specialitate a fost de 23,4 ori mai mare în mediul rural, față de mediul urban.  În anul 2016, la 10.000 locuitori în mediul rural  au revenit numai 0,4 cabinete medicale  independente de specialitate comparativ cu  9,8 cabinete în mediul urban.

Asistenţa medicală furnizată de unităţile  sanitare pacienţilor, cu internare

Cele aproximativ 570 de spitale care au funcţionat în anul 2016 au dispus de 132 mii paturi pentru internare continuă (122 mii de

paturi în mediul urban şi aproape 10 mii de paturi în mediul rural) şi au acordat asistenţă medicală unui număr de 4,2 milioane de pacienţi internaţi.Durata medie de spitalizare a fost de 7,4 zile/pacient internat în spital.

Personalul medico‐sanitar

Din punct de vedere al asigurării  cu personal medico‐sanitar, în anul 2016, sistemul de  sănătate a dispus de 57,3 mii medici, 16,4 mii medici dentişti, 17,2 mii farmacişti,  137,2 mii personal cu preg ătire sanitară medie şi  66,3 mii personal sanitar auxiliar. Structura  personalului sanitar este preponderent  feminină, ponderea femeilor în rândul medicilor  și al medicilor dentişti fiind de peste două  treimi, iar în rândul farmaciștilor de 90,0%.  Un număr de 1,4 mii fiziokinetoterapeuți şi  13,8 mii asistenţi medicali cu studii superioare au asigurat îngrijirea medicală în unităţile din  sistemul sanitar public şi privat.  Distribuţia personalului sanitar pe medii de  rezidenţă este determinată de repartizarea  teritorială a unităţilor sanitare, păstrându‐se  discrepanțele majore existente.

Din totalul medicilor, 21,5% au fost medici de  familie, aproape două treimi dintre aceştia desfăşurându‐și activitatea în mediul urban. În anul 2016, discrepanţele pe medii de rezidenţă privind asigurarea populaţiei cu personal medical sunt evidențiate de numărul mai mare de locuitori  care au revenit unui cadru medico‐sanitar, astfel: în mediul rural au revenit de 7,9 ori mai mulți locuitori unui medic, de 6,1 ori mai mulţi locuitori unui medic dentist și de 4,0 ori mai mulţi locuitori unui farmacist, față de mediul urban.

În statele Uniunii Europene există 1,8 milioane de medici. Dintre cele 28 de state membre UE, Germania are 330.000 de medici, potrivit unui studiu Eurostat realizat în 2014. În schimb, Grecia are cel mai mare număr de medici raportat la populație – 632 de cadre medicale la 100.000 de locuitori.

Leave A Reply

Your email address will not be published.