6 noiembrie, Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului

0 207

Ca unul ce eşti la nume şi următor vasului celui ales, părinte, ai răbdat primejdii şi prigoniri pentru credinţă şi ai ajuns la Roma ca şi el, cuvioase, propovăduind pretutindeni cinstea cea întocmai a Treimii. Drept aceea săvârşind călătoria, în Armenia după vrednicie ai luat cununa de la Domnul, ruşinând pe Macedonie şi pe Arie cel fără de Dumnezeu. Pentru aceasta roagă-te lui Hristos Dumnezeu, să dăruiască iertare de greşeli celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

Leave A Reply

Your email address will not be published.