28 iunie, Aducerea moaștelor Sfinților Mucenici Doctori fără de arginți Chir și Ioan

Sfântul Mucenic Papias; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Tricherousa”

0 15

Evanghelia Zilei

În vremea aceea, chemând pe cei doisprezece ucenici ai Săi, Iisus le-a dat lor putere asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată afară, şi să tămăduiască orice boală şi orice neputinţă.

Pe aceşti doisprezece i-a trimis Iisus, povăţuindu-i şi zicându-le: în căile păgânilor să nu mergeţi şi în oraş de samarineni să nu intraţi; ci mai mult mergeţi către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Unde veţi merge, propovăduiţi, spunând că s-a apropiat împărăţia cerurilor. Tămăduiţi pe cei bolnavi, curăţiţi pe cei leproşi, pe cei morţi înviaţi, scoateţi pe demoni; în dar aţi luat, în dar să daţi.

Leave A Reply

Your email address will not be published.