Ce este manipularea?

0 174

Semnalul și zgomotul

Motto:

            Frankin D. Roosevelt: „În politică, nimic nu are loc din întâmplare. Dacă are loc, a fost plănuit sa aibă loc”

Avertisment benefic: dacă reușiți să îngurgitați prima parte a articolului cea de-a doua va fi mai mult decât reconfortantă.

La începutul acestui articol fac următoarea convenție: voi înțelege prin date, aspecte brute, neprelucrate care nu au coloratură, fapte în sine care posedă o anumită neutralitate din punctul de vedere al teoriei cunoașterii (gnoseologiei) și care fac referire la un anumit tip de realitate socială, politică, financiară, economică la un moment dat, bine definit în spațiu-timp. În realitate nu există date brute curate. Datele pure sunt doar o abstracțiune.  Datele în totalitatea lor sunt contaminate într-o mai mică sau mai mare măsură de o anumită subiectivitate inerentă filtrului mental al fiecărei ființe umane care, mai mult sau mai puțin conștient, interacționează cu ele și le transmite mai departe.

Informațiile sunt date brute prelucrate deliberat care dobândesc semnificație și implicit posedă o anumită coloratură. Din punct de vedere gnoseologic ele dețin un conținut ideatic și emoțional specific. Se vorbește de neutralitatea conținutului emoțional. Acesta poate fi limitat sau redus la minimum, dar nu poate fi eliminat. Un aspect esențial, care este inerent oricărei informații sau date, îl constituie suportul energetic subtil care înglobează conținutul ideatic și emoțional specific. Acest aspect este esențial și merită reținut.  Nu există informație în sine, fără a avea un suport energetic.  Informațiile  sunt destinate împrăștierii lor în comunități sociale și parvin diverșilor indivizi, fiecare posedând propriul nivel de conștiință. În acest proces de diseminare către alte persoane prin diverse mijloace (media:online, presa scrisă, presa audio-vizuală, rețele sociale, rapoarte ale Servicilor de informații SRI, SIE etc. destinate exclusiv factorilor de putere Președenție, Guvern, Parlament), informațiile dobândesc  sens doar în contact direct cu conștiința persoanei la care aceste informații ajung. Aceste informații determină generarea în terțe persoane a unor atitudini și acțiuni specifice. Deși semnificația intrinsecă a informației este aceeași, totuși în contact cu diferitele niveluri de conștiință ale diverșilor indivizi, ele sunt receptate diferit și produc reacții diferite, generând atitudini și acțiuni distincte. Aceste reacții pot fi cuantificate distinct, în funcție de efectul lor asupra fiecărui individ în parte cât și asupra unei grup țintă specific.

Inconștientul individual operează în cazul fiecăruia dintre noi într-un mod specific, acţionând într-un mod distinct în procesul de receptare si redare a datelor și informațiilor. Fiecare individ  care este tranzitat de un flux informațional dat, induce un  grad specific de distorsiune sau, dimpotrivă, de clarificare. Fiecare flux informațional conține o parte de semnal și un inererent zgomot de fond, dacă ar fi să folosesc un limbaj specific teoriei comunicațiilor. Capacitatea noastră de a discerne, de a separa semnalul de zgomot din cadrul fiecărui flux informațional în parte, ne conferă fiecăruia dintre noi gradul de  acuratețe necesar receptării corecte a datelor și informațiilor ce ne parvin din mediul exterior.

Procesarea tendențiosă a datelor de către diverși factori de putere conduce la fabricarea deliberată a unor informații alterate care, odată distribuite pe piața media, sunt intenționat destinate să genereze reacții specifice, respectiv determinarea unor atitudini și acțiuni specifice într-o masă dată de indivizi. Această operațiune reprezintă baza oricărui proces de manipulare.

Dacă pornim de la o premisă care afirmă că evenimentele sociale nu se întâmplă pur și simplu, căci în realitate se petrec ca urmarea unor înlănțuiri cauzale precise, este necesar să identificăm aspectele de dincolo de aparențe care se constitituie în cauzele primare ale derulării lor. Nu există hazard, așa  zisul haos este guvernat, de fapt, de către legi statistice precise. Ignoranța noastră este cea care de fapt ne împiedică să accedem la adevăr. Dacă pulverizăm ignoranța ne trezim în fața adevărului gol-goluț. Acest adevăr nu ne este de cele mai multe ori comod, pentru că ne plasează în ipostaza de victime a unui proces complex de manipulare.

Trăim într-o lume dinamică în care fiecare dintre noi suntem supuși unor interacțiuni permanente de natură informațională. Fluxuri de date ne străbat, depășind de multe ori capacitatea noastră de prelucrare. Ne parvin date sau informații și suntem la rândul nostru generatori de date și/sau informații. Devenim, chiar dacă conștienți sau nu, receptori și difuzori de date și informații care pleaca dinspre și înspre noi în fluxuri continue. De acuratețea acestor date, de accesibilitatea lor și de capacitatea noastră de comprehensiune depinde validitatea atitudinilor și acțiunilor nostre. Deși ne place să credem că gândim, simțim și acționăm prin noi înșine de cele mai multe ori suntem gândiți, suntem simțiți și suntem acționați. Prinși în rețele sociale pe net și în realitatea socială curentă, integrați în egregoare specifice, suntem tributari unor patternuri de gândire, simțire și acțiune care sunt abil speculate de către factorii de putere.

Exemplul cel mai elocvent îl constituie mișcările de stradă declanșate  concomitent cu alegerea lui Klaus Iohannis în funcția de președinte al României. Din surse a căror autenticitate  nu poate fi pusă la îndoială, Victor Ponta nu era agreat de către SUA pentru a prelua funcția de președinte. Petele sale mult prea evidente din CV, concomitent cu apropierea periculoasă de China și Rusia, au generat iritare peste ocean. Astfel, a fost încurajată prezentarea de pe Stadionul Național a lui Victor Ponta în ipostaza de urmaș demn al lui Nicolae Ceaușescu și Kim-Ir-Sen. Astfel, serviciile române de informații aservite în mare măsură Fratelui cel Mare au declanșat o operațiune de mare anvergură care a generat în secțiile de votare din străinătate o atitudine de revoltă, atitudine care i-au determinat pe cei mai mulți din diasporă și din țară  să se mobilizeze și să voteze dintr-un spirit de frondă anti Victor Ponta și implicit, pro Klaus Iohannis. Serviciile au infiltrat în strănătate un „ajutor” concomitent dat proastei organizări, „grupuri specifice de acțiune civică”. Aceste grupuri au protestat şi au fost filmate de „jurnaliştii” aflaţi la faţa locului. Această mobilizare a fost gândită în cele mai mici amănunte. Nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării. Aici vorbim de persoane din cadrul serviciilor de informații care sunt specializate în psihologia maselor, în antropologie culturală și teoria comunicării, posesoare a unor abilități specifice. Este suficient să ai la dispoziție o sumă de agenți acoperiți în întreaga mass-media pentru a obține reacțiile dorite. Se știa precis că pe fondul unei revolte generate de astfel de informații difuzate pe canalele media controlate, se va reuși mobilizarea la vot necesară inversării rezultatului din primul tur de scrutin. Şi în cadrul reţelelor sociale au activat acoperiţi din plin, care aveau drept sarcină de serviciu să încingă spiritele. Și, bineînțeles, mitingurile au avut agitatori pregătiți și plătiți, persoane care au fost factorii catalizanți ai entuziasmului şi revoltei, purtători de bannere şi urlători ai lozincilor adecvate momentului. Aceste mitinguri și trasee au fost clar monitorizate de „organe specifice”. Existau persoane care aveau grijă de trasee și de afluirea manifestanților asfel ca nimic să nu scape de sub control, persoane care dealtfel puteau fi identificate relativ ușor. Și astfel a fost ales într-un val de entuziasm Klaus Iohannis, acestă marionetă penibilă și jenantă ce deține în momentul de față funcția de președinte al României.

Printre cei ce se găseau în rândurile manifestanților și care era plin de entuziasm, imaginându-și într-un mod cretin (fac această precizare retroactiv) că în țară se vor schimba lucrurile în bine prin accederea la președenție a lui Klaus Iohhanis, se găsea și autorul acestui articol.

Mi-aș dori să-l dau jos pe maleficul Mugur Isărescu, acest individ care reprezintă interesele băncilor străine în România în detrimentul cetățenilor români. Mi-aș dori în locul său  o persoană care să nu facă parte din nici o comisie (Comisia Trilaterală), din nici un club (Clubul de la Roma, Lions, Rotary), din nici o lojă (Ritul de York, Ritul de Memphis și Misraim, Ritul Scoțian Antic și Acceptat, Ritul Scoțian modificat, Ritul francez), din nici un consiliu (Consilul pentru Relații Externe), din nici un grup (Grupul Bilderberg). Mi-aș dori pe cineva demn, cu sânge în instalații, care să nu fie obedient și slugarnic. Și prin urmare voi organiza mitinguri în întreaga ţară. Solicit susţinerea Serviciilor.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.