Guvernul vrea să schimbe și considerentele cu privire la evaziunea fiscală. Infracțiunea se constată numai dacă prejudiciul va depăși 20.000 de euro

0 160

            Guvernul pregătește câteva modificări cu privirea la Legea pentru prevenirea evaziunii fiscale. Concret, pe baza noilor modificări Fiscul poate depune plângere sub suspiciunea înfăptuirii infracțiunii de evaziune fiscală dacă valoarea prejudiciului creat la bugetul consolidat al statului va depăși 20.000 de euro. Conform profit.ro, prejudiciul poate fi constatat în urma următoarelor acțiuni: ”Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile, omisiunea evidențierii în actele contabile a operațiunilor comerciale sau a veniturilor realizate, evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive, alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor, sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate, substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terțe persoane a bunurilor sechestrate, precum și stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.” Ceea ce devine interesant este prevederea care îi scapă pe făptuitori de infracțiuni, mai precis faptul că Fiscul poate retrage plângerea prealabilă pentru infracțiuni dacă prejudiciul este achitat integral de făptuitor.

            La momentul actual pentru infracțiunile enumerate mai sus Legea prevede interzicerea unor drepturi și pedeapsă cu închisoarea între doi (2) și 15 ani, iar dacă prejudiciul depășește 100.000 de euro, anii de detenție se pot suplimenta cu până la cinci ani față termenul de detenție anterior.

Leave A Reply

Your email address will not be published.