Tot angajatorii sunt cei care vor plăti majorarea contribuțiilor sociale prevăzute prin OUG de Guvernul Cioloș. Dacă angajatorul nu va crește salariul acesta va fi sancționat cu o amendă echivalent a dublului diferențelor constatate în minus de către organul fiscal.

0 168

 

            Deja nu mai este o noutate proiectul de lege care prevede modificarea Codului Fiscal prin care se măresc contribuțiile sociale plătite de către angajați către bugetul statului. Noile majorări impun salariaților o creștere a cotelor procentuale din salariul brut, după cum urmează: 21,7% (față de 10,5%) la Fondul Asigurărilor Sociale (CAS) și 8,9 % (față de 5,5%) la Fondul Asigurărilor Sociale de Sănătate (CASS).

            Conform proiectului de lege dezvăluit de portalul de știri economice și financiare, profit.ro, la finalul acestui proiect de lege s-a introdus un articol prin care se impune majorarea salariilor brute chiar dacă angajatorul activează în domeniul privat. Intuiția ne spune că inițiatorii proiectului de lege au luat în calcul – în urma majorărilor propuse – posibilitatea micșorării remunerației nete de care beneficiarul beneficiază de pe urma muncii prestate în folosul angajatorul. Pentru a preîntâmpina încercarea reducerii salariului net, articolul de la finele proiectului de lege prevede următoarele:

1) În scopul asigurării aceluiași venit net pentru angajat, dar și a păstrării nivelului costului total cu salariile pentru angajator, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, salariul de bază brut lunar aferente contractelor individuale de muncă, raporturilor de serviciu, actelor de detașare sau a statutelor speciale prevăzute de lege, aflate in derulare se modifică după cum urmează:

(a) pentru salariile de bază brute lunare mai mici sau egale cu (cinci) 5 câștiguri salariale medii brute pe economie, salariul brut lunar de bază se majorează cu 21%. Procentul de 21% reprezintă suma contribuțiilor angajatorului la fondul de asigurări sociale și fondul de asigurări sociale de sănătate datorate de angajator până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;

(b) pentru salariile de bază brute lunare mai mari decât 5 câștiguri salariale medii pe economie, salariul brut lunar de bază se majorează cu 2.815 lei. Suma de 2.815 lei este egală cu suma dintre contribuțiile angajatorului la fondul de asigurări sociale și fondul de asigurări sociale de sănătate datorate de angajator până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, calculate pentru echivalentul a cinci (5) salarii medii brute pe economie, luând în calcul că salariul mediu brut pentru 2016 este de 2.681lei.

(2) Nerespectarea de către angajator a prevederilor alin. (1) se sancționează cu amendă egală cu dublul diferențelor constatate în minus de către organul fiscal.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.