Finalizarea activităților proiectului ” DEZVOLTAREA „THE FIRST STUDIO R S.R.L.” PRIN ACHIZIȚIA DE ACTIVE CORPORALE ȘI NECORPORALE

0 51

THE FIRST STUDIO R SRL anunță finalizarea activităților proiectului ” DEZVOLTAREA „THE FIRST STUDIO R S.R.L.” PRIN ACHIZIȚIA DE ACTIVE CORPORALE ȘI NECORPORALE” Cod SMIS 102700. Proiectul s-a implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operațional Regional 2014 – 2020, axa prioritară 2-” Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, prioritatea de investiție 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea explorării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”. THE FIRST STUDIO R SRL a încheiat un contract de finantare cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Nord Vest, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul Regiunii Nord Vest.

Data începerii proiectului: 01.06.2017;                      

Data finalizării proiectului: 31.08.2019;

Obiective specifice :

 •         Investiția în active corporale și necorporale de ultimă generație, necesare dezvoltării activității;

•          Investiția permanentă în formarea și perfecționarea profesională a angajaților și managementului societății;

•          Creșterea renumelui societății prin apelarea la două canale de promovare media și mai ales prin promovarea directă a clienților mulțumiți de serviciile The First Studio R S.R.L

Rezultatele proiectului : Bunuri și servicii achiziționate : Active corporale și necorporale folosite în industria de servicii foto-video, livrate și puse în funcțiune; Servicii de consultanță achiziționate; Servicii de publicitate achiziționate; Locuri de muncă create și menținute: 1 loc de muncă permanent creat și menținut încă 3 ani de la finalizarea implementării proiectului.

Proiectul a fost derulat în Municipiul Cluj-Napoca, regiunea Nord- Vest, și a avut o valoare totală de 341.416,22 lei, din care contribuția FEDR la finanțarea nerambursabilă a fost de 215.983,06 lei, iar contribuția din bugetul național a fost de 38.114,66 lei. Impactul investiției la nivelul Municipiului Cluj-Napoca este atât unul social cât și unul economic. Impactul social este determinat de crearea și menținerea a 1 loc de muncă nou, iar impactul economic este determinat de creșterea calității serviciilor prin achiziționarea de echipamente performante.

10338713_471151526409927_9199957987349020885_n

Leave A Reply

Your email address will not be published.