Cea mai incomodă religie

0 292

De la începutul lui creștinismul a fost și a rămas pentru majoritatea oamenilor o religie foarte incomodă. Atât de incomodă, încât s-a încercat elminarea practicanților ei, trecerea “în neființă” a propovăduitorilor ei, ștergerea din memoria umanității a tezaurului de învățături pe care se fundamentează ea.. De ce a fost mereu așa, de două mii de ani încoace?.. Haideți să gândim puțin “la rece”..

Domnul Iisus Hristos vine pe pământ ca să ridice demnitatea umană a fiecăruia dintre noi. El vine ca să binevestească săracilor, descoperindu-le comorile Împărăției Cerurilor, care îi așteaptă. Sclavilor le anunță desăvârșita libertate din tărâmurile vieții veșnice. Domnul pune pe același nivel săracul cu bogatul și sclavul cu stăpânul!.. Iisus, Dumnezeul întrupat, anulează toate diferențele sociale, toate nedreptățile lumii, toate îngâmfările oamenilor, impunând o ordine dumnezeiască pe pământ, în care Dumnezeu Își reia locul care I se cuvine: “Căci UNUL este Tatăl vostru, Cel din ceruri .. UNUL este Domnul vostru, Hristos, IAR VOI TOȚI SUNTEȚI FRAȚI”!

Așadar oamenii devin cu toții membrii unei singure familii, frați între ei, având un singur Tată, pe Dumnezeu, și un singur Domn și Împărat, pe El, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Convenea această învățătură omenirii?.. Depinde.. Convenea săracilor să-și aștepte răbdători bogăția cea cerească, dar nu convenea și nu convine nici azi bogaților să înțeleagă efemeritatea avuțiilor lor.. “Bogații au sărăcit și au flămânzit, dar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele”.. Convenea sclavilor Imperiului roman să descopere că în fața lui Dumnezeu ei sunt prețioși ca și stăpânii lor, și că vor veni vremuri în care Tatăl lor Cel din ceruri va rupe jugul asupririi de pe grumajii lor, primindu-i cu brațele deschise în împărăția Sa.. Dar nu convenea și nu a convenit niciodată “stăpânitorilor acestui veac” să descopere că slava și puterea lor sunt efemere și trecătoare..

Nu, nu au vrut niciodată să accepte principiul dumnezeiesc: “Că tot cel ce se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine va fi înălțat”!

Creștinismul nu este o religie comodă, filozofică și zâmbitoare la toată lumea. Creștinismul impune o adevărată revoluție morală, începând de la nivel individual, și terminând la nivelul marilor comunități umane! Hristos vine pe pământ ca să schimbe umanitatea, să o purifice, să o transfigureze, să o pregătească pentru împărăția cerurilor! Iisus îi pretinde omului care vrea să îmbrățișeze calea Sa “să se lepede de sine” mai întâi, adică să îndepărteze din firea și din caracterul său tot ceea este ne-dumnezeiesc în el! Iisus cere renunțare, jertfă, sacrificiu, răbdare. Iisus pune oamenilor cruci pe umeri, vestindu-le dinainte că îi așteaptă un dureros parcurs de purificare interioară, parcurs care se poate termina, în cazul adevăratului urcuș, cu o minunată înviere!

Nu, nu este comod creștinismul.. Dar este singurul care îl face pe om dumnezeu, pe sărac bogat și pe sclav om liber. Este singura religie al Cărui fondator coboară din ceruri ca să ridice la ceruri.. Este singura șansă pentru obținerea nemurii, a tinereții fără bătrânețe și a vieții fără de moarte. Eu am crezut din toată inima în Fiul lui Dumnezeu. Vreau acolo sus la El, vreau în împărăția Tatălui Său! Fiecare, dragii mei, crede pentru el însuși. Fiecare se ostenește pentru el însuși. După cum seamănă omul, va și secera.. Doriți viața veșnică în împărăția lui Dumnezeu? Atunci urmați calea. IAR CALEA ESTE IISUS HRISTOS, FIUL LUI DUMNEZEU, amin!

Preotul Sorin Croitoru din Italia (Mantova)

Leave A Reply

Your email address will not be published.