Minuni întâmplate la Adormirea Maicii Domnului

0 315
“După ce Maica Domnului şi-a dat preacuratul ei suflet, dumnezeiești apostoli, au început să audă mii şi milioane de cântări îngereşti în văzduh, care lăudau şi cântau cântări. Şi au început a cânta şi ei, ca şi îngerii din văzduh.
 Şi luând patul acela cu preacuratul şi Preasfântul trup al Maicii lui Dumnezeu, au început să călătorească spre Ghetsimani, ca să-l ducă acolo, să-l puie în mormânt.
Mergând ei astfel şi auzindu-se cântările şi simţindu-se mireasma preasfântului trup umplând locurile pe unde treceau de bună-mireasmă, s-a trezit zavistia mai marilor  iudeilor; şi unii dintre ei s-a dus cu mare îndrăzneală să dea jos de pe umerii apostolilor patul preasfânt.
Ba unul dintre ei a îndrăznit chiar să se apropie şi să puie mâinile și să tragă de  preasfântul pat.
Dar – o, minunile tale, Maica lui Dumnezeu !!!!.
Toţi cei care voiau să dea jos năsălia de pe umerii celor care o duceau au orbit şi nu mai vedeau nici de unde au venit şi nici unde mergeau!
Iar celui care a îndrăznit – un evreu din mai mari fariseilor,  numit Antonie, a vrut  să se atingă de acea preacurată năsălie pe care se afla preasfântul trup al Maicii lui Dumnezeu, și să-l  doboare .
Îndată  i s-au tăiat lui mâinile , cu o sabie de foc  îngerească nevăzută,  amândouă braţele, rămânând lipite de năsălie, iar el a căzut jos leşinat şi aproape mort. Şi cerea iertare Maicii lui Dumnezeu şi cei orbiţi, şi cel căruia i se tăiaseră mâinile.
Şi atunci, dumnezeiescul apostol Petru, luând de pe pieptul Maicii Domnului, de pe năsălie, ramura de finic pe care i-o adusese Arhanghelul Gavriil din cer, a pus-o pe ochii celor orbiţi şi deodată s-au făcut sănătoşi, şi atingând cu ea mâinile celui căruia i-au fost tăiate de îngerul nevăzut, s-au prins înapoi! Şi aşa s-au săvârşit minunile preaslăvite ale Maicii Domnului la sfântă  adormirea sa.
Aceasta i-a făcut pe toţi să strige într-un glas: . …„Mare este Dumnezeu Iisus Hristos şi mare este Prea Curata Lui Maică, Prea Sfânta Fecioară Maria!”.
Şi mergeau cu toţii împreună. Mergeau chiar şi cei ce zavistuiau mai înainte, cântând şi mărturisindu-şi păcatele lui Hristos Dumnezeu, şi căindu-se ei de greşeala cea mai dinainte, lăudau pe Maica milostivirii, pe Maica Domnului, care nu a ţinuse păcatul lor, ci îi iertase pe toţi şi le dăduse vindecare.
( Pr. Cleopa, Predică la Adormirea Maicii Domnului)
…”Bucură-te, tronul Domnului, care eşti înălţată de la pământ la Împărăţia cerească;
Bucură-te, că ai fost purtată de heruvimi, la cele mai presus de ceruri.”
 Maica Domnului să vă binecuvinteze pe toți !

Leave A Reply

Your email address will not be published.