28 iunie, Aducerea moaștelor Sfinților Mucenici Doctori fără de arginți Chir și Ioan

Sfântul Mucenic Papias; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Tricherousa”

0 955

Evanghelia Zilei

În vremea aceea, chemând la Sine pe cei doisprezece ucenici ai Săi, Iisus le-a dat putere asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată şi să tămăduiască orice boală şi orice neputinţă. Pe aceştia doisprezece i-a trimis Iisus, poruncindu-le şi zicând: În calea păgânilor să nu mergeţi şi în vreo cetate de samarineni să nu intraţi; ci mai degrabă mergeţi către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Şi, mergând, propovăduiţi zicând: S-a apropiat Împărăţia Cerurilor. Tămăduiţi pe cei neputincioşi, curăţiţi pe cei leproşi, înviaţi pe cei morţi, pe diavoli scoateţi-i; în dar aţi luat, în dar să daţi.

Leave A Reply

Your email address will not be published.