Va avea FC Dinamo soarta FCSB (fostă FC Steaua București)?

0 309

La această întrebare nu pot răspunde decât UEFA și instanțele de judecată românești, dacă vreun ”doritor” ar începe demersurile în acest sens. Sursele noastre ne-au dezvăluit faptul că la nivelul conducerii Ministerului Afacerilor Interne (MAI), în ultima lună s-a dispus efectuarea unor verificări ”cu privire la modul la care o parte din imobilul situat în municipiul București, șoș. Ștefan cel Mare, nr. 7-9, sect.2, aflat în administrarea Clubului Sportiv Dinamo București (CS Dinamo București) din cadrul MAI a fost pus la dispoziția asociației Clubul Sportiv Fotbal Club Dinamo București (ACSFC Dinamo București – clubul patronat de Nicolae Badea, n.r.”. Corpul de Control din cadrul MAI a întocmit un raport care se află pe birourile conducerii MAI, printre altele constatându-se: ”ACSFC Dinamo București a fost înființată prin ordinul ministerial (OMAI) nr 05226/1994 și autorizată prin sentința nr. 41/20.05.1994 a Judecătoriei Sector 2, iar la art. 1 și art. 2 din statutul acesteia (…) s-a stabilit că asociația sportivă este persoană juridică de drept privat, fără scop matrimonial, (…) ce funcționează în subordinea MAI, continuând activitatea secției de fotbal a CS Dinamo București.”. Ca o concluzie parțială, aici este foarte interesant, conform surselor noastre raportul prezintă că ”ACSFC Dinamo București, chiar dacă a fost înființată ca asociație de drept privat, în condițiile Legii 21/1924, nici un moment nu s-a desprins din structura Ministerului Afacerilor Interne, normele incidente în materie nu au oferit posibilitatea legală acestei asociații de a deveni o structură juridică independentă și fără a se afla sub controlul MAI. (…) ACSFC Dinamo București s-a manifestat ca o structură care nu mai reprezintă interesele legale ale MAI, cu toate că nu a fost identificat un act normativ de nivel superior sau inferior (ordine, dispoziții, regulamente ale MAI) prin care să se stabilească un regim juridic derogatoriu de la statutul acestei societăți. Analiza documentației  relevă faptul că organizarea și funcționarea asociației se face sub controlul Comisiei de Cenzori, delegatul desemnat de MAI și în conformitate cu art. 19 aliniatul 3 din statut <<Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi se trimit spre aprobare, potrivit legii, ministrului de interne.>>”.

Acum urmează partea interesantă: ”ACSFC Dinamo București a primit în folosință gratuită, în baza OMAI nr. 216/1992, înlocuit de OMAI nr. 368/1994 și ulterior de OMAI nr. 378 din 23.02.1994 o suprafață totală construită de 19.482 mp, teren în suprafață de 125.397 mp și obiecte de mobilier și inventar aflate în dotarea spațiilor preluate. Ulterior, prin OMAI nr. 453/14.03.1995 au fost completate prevederile OMAI nr. 378/1994 fiind trecute în folosința ACSFC Dinamo București construcții în suprafață totală construită de 352 mp și obiecte de mobilier și inventar, aferente spațiilor respective. Prin OMAI 518 din 13.11.1995, au mai fost trecute în folosința ACSFC Dinamo București construcții în suprafață totală construită 838 mp și teren în suprafață de 2283 mp. Analizându-se temeiul legal al acestor ordine, se constată că au avut la bază Decretul 409/1995 privind reglementarea transmiterii bunurilor în proprietatea statului și Legea 40/1990 privind organizarea și funcționarea MAI. Precizăm că Decretul 409/1995 nu conferea dreptul conducătorilor instituțiilor centrale de stat, să transmită prin ordin, folosirea bunurilor proprietate de stat la persoane juridice de drept privat, ordinele în cauză neavând astfel temei legal”.

Ceea ce este foarte important de reținut din acest raport preliminar este faptul că ACSFC Dinamo București nu a fost niciodată destructurată din MAI, fapt ce reiese și din concluziile prezentate la finalul raportului, la punctul 3 fiind recomandat spre aprobare ”Direcția Generală juridică va dispune măsurile ce se impun în vederea clarificării situației juridice a ASCFC Dinamo București, având în vedere prevederile statutare potrivit cărora asociația a fost înființată ca structură în subordinea MAI, iar în perioada 1992-1995, a primit în folosință gratuită, prin ordine ale ministrului de interne, construcții, teren și obiecte de mobilier/inventar.”.

Care va fi reacția UEFA?!

Dacă regula UEFA vehiculată prin presă este corectă, regulă care prevede că UEFA nu acceptă în cupele europene echipele ”departamentale”, mai corect spus cele care sunt finanțate de stat sau entități juridice ale statului atunci Dinamo București a participat în cupele europene având în structura acționariatului o entitate juridică internă a MAI, chiar dacă după 2005 activele, administrativul  staff-ul și jucătorii ASCFC Dinamo București au trecut în patrimoniul unei entități juridice noi înființate, SC Dinamo 1948 S.A., entitate juridică sub care la acest moment echipa de fotbal Dinamo București își desfășoară activitatea sportivă, fiind afiliată la Liga profesionistă de fotbal (LPF), Federația Română de Fotbal (FRF) și UEFA. Trebuie menționat faptul că în structura SC Dinamo 1948 SA, ASCFC Dinamo București a intrat inițial cu acționar cu un procent de 14%, la momentul actual, spun sursele noastre, având doar 7%, acționar majoritar fiind celebrul om de afaceri, Ionuț Negoiță. Oricum ar fi, UEFA, LPF și FRF ar trebui să se pronunțe în situația dată, dar regula aceasta este stranie dacă ținem cont că în cupele europene au participat echipe finanțate de primăriile locale, exemple certe fiind CSMS Iași, ASA tg. Mureș sau Pandurii Tg-Jiu.

Nota Redacției: Mai târziu vom continua cu dezvăluiri din raportul Corpului de Control al MAI cu privire la asocierea CS Dinamo București (clubul sportiv al MAI) cu ACSFC Dinamo București și asocierea ACSFCDB cu SC Dinamo 1948 SA. De asemenea, relevant va fi raportul Curții de Conturi cu privire la asocierea din clubul sportiv al MAI și cel al clubului deținut de Nicolae Badea, raport care vorbește despre aportul disproporționat dintre cele două părți și despre folosirea brandului Dinamo de către ASCFC Dinamo București, implicit, ulterior, de către SC Dinamo 1948 SA.

Leave A Reply

Your email address will not be published.