Pe principiul ”nu-i prost cine cere, ci cel care dă”, dinamovistul Nicolae Badea încearcă să i-o ”tragă” statului, adică celor din MAI și CNI, vrând o felie mare din tortul banului public

0 230

Nu am avut niciodată vreo îndoială că micul securist ajuns mare acționar la FC Dinamo București, Nicolae Badea, nu ar fi înzestrat cu inteligență și diplomație. Așa cum le stă bine interlopilor cu școală și ștaif, Badea se folosește de toate resursele posibile, pentru imaginea publică inclusiv cele legale, pentru a păstra stadionul Dinamo pentru uzul personal al echipei de fotbal FC Dinamo București, echipă la care domnia sa nici măcar nu mai este acționar principal. Faptul că firma pe care domnia sa o păstorește, ASC Dinamo București, se află într-o insolvență soră mai mică a fratelui faliment, este pentru el de-o irelevanță surprinzătoare, dar mai ales pentru administratorul special Sever-Feodor Rocsin, cel care a semnat o adresă către Ministerul Afacerilor Interne (MAI) prin care solicită, halucinant, printr-un act care se dorește a fi unul adițional la Contractul de Asociere nr 264016.07.202, ”în vederea finalizării procedurii de predarea amplasamentelor în vederea investiției de modernizare a stadionului Dinamo”, următoarele:

Art. 1. În scopul realizării investiției de modernizare a <<Stadionului Dinamo>> și pe perioada realizării acestei investiții (…), la prezentul Act Adițional, sunt retrase de către asociatul CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCUREȘTI din cadrul aportului său reprezentând Baza Materială care face obiectul Contractului de Asociere nr. 2640/16.07.2002, astfel cum a fost modificat și completat prin actele adiționale ulterioare.

Art. 2. Prevederile Art. 1 produc efecte de la data predării de către asociatul Clubul Sportiv <<Fotbal Club Dinamo București>>a bunurilor imobile (…, către asociatul CLUBUL SPORTIV DINAMO BUCUREȘTI, nu mai târziu de cinci zile de la semnarea prezentului Act Adițional, în condițiile în care Clubul Sportiv <<Fotbal Club Dinamo București>> va deține posesia Bazei Materiale și va putea să exercite drepturile menționate în Contractul de Asociere 2640/16.07.2002, astfel cum a fost modificat și completat prin actele adiționale ulterioare la data stabilită pentru predare. Bunurile imobile vor fi predate și, respectiv, preluate, în starea în care se află acestea la data predării.

Art. 3. DE la data predării bunurilor imobile (…) către Clubul Sportiv Dinamo București, de către Clubul Sportiv <<Fotbal Club Dinamo București>>, conform art. 2 de mai sus, sunt suspendate drepturile și obligațiile ce prevăd aceste bunuri (…) în favoarea Clubului Sportiv <<FC Dinamo București>>, cu privire la aceste bunuri, până la finalizarea investiției de modernizare a <<Stadionului Dinamo>>. După finalizarea investițiilor mai sus menționate și preluarea acestuia de către asociatul Clubul Sportiv Dinamo București de la Compania Națională de Investiții C.N.I.- S.A., suspendarea drepturilor și obligațiilor (…), încetează de drept, Baza Materială urmând a fi reîntregită păstrând proporția suprafețelor, identificarea, destinația și utilitatea bunurilor retrase, Baza Materială reîntregită va fi predată de către asociatul CS Dinamo București către Clubul Sportiv  <<FC Dinamo București>>, în termen de cel mult 15 zile de la data preluării acesteia de la C.N.I.-S.A.

Art. 4. Efecetele retragerii de către asociatul CS Dinamo București a bunurilor identificate (…), din aportul său reprezentând Baza Materială care face obiectul Contractului de Asociere(…), dar fără a se limita la: diminuarea corespunzătoare a drepturilor financiare de care va beneficia CS Dinamo București, restrângerea obligațiilor ce-i revin CS<<FC Dinamo București>>, stabilirea drepturilor CS<<FC Dinamo București>>, precum și orice alte aspecte de natură operațională a derulării asocierii dintre părți, va fi stabilită într-un act adițional separat pe baza negocierii purtate între părți, cu bună-credință și cu respectarea prevederilor legale aplicabile, inclusiv în ceea ce privește reîntregirea Bazei Materiale după finalizarea investiției de modernizare a Stadionului Dinamo, păstrând proporția suprafețelor, identificarea, destinația și utilitatea bunurilor retrase. (…)         

ARt. 5. În cazul în care CS Dinamo București nu va preda imobilele prevăzute (…) către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Compania Națională de Investiții C.N.I.-S.A. în termen de cel mult 30 de zile de la data predării menționate la art. 2, în vederea realizării investiției de modernizare a <<Stadionului Dinamo>>, prezentul act adițional este desființat de plin drept, fără îndeplinirea vreunei alte formalități și fără intervenția instanței de judecată, la data expirării termenului menționat în prezentul articol, părțile urmând a fi repuse în situația anterioară încheierii acestuia. (…)”.

Ce ziceți de tupeul acesta? Solicitările acestor domni sunt de domeniul SF-ului. Nu contest calitatea lor procesual-juridică, dar cerințele acestor domni, în cazul în care ar fi acceptate, ar face parte din procesul împlinirii unui tun financiar din banul public, fără ca Badea & Co să contribuie cu vreun șfanț. Cu alte cuvinte, Badea, via administratorul special Sever-Feodor Rocsin, vrea să cedeze stadionul fără degrevarea definitivă a sarcinilor impuse prin contractul de asociere 2640, adică ceva de genul ”voi investiți banii, modernizați stadionul și apoi dați-mi înapoi ceea ce am avut prin contractul inițial, indiferent cât a cheltuit statul, via CNI-SA”.

Pag 2 Propunere Act Adițional

Deși am depus o solicitare în baza Legii 544/2001 la MAI, cu privire la contractul de asociere și investițiile făcute de către MAI la Complexul Sportiv Dinamo, inclusiv stadionul Dinamo București, încă nu am primit răspuns. Azi, ministrul de interne, Carmen Dan, a răspuns public acestei încercări printr-un comunicat de presă din care spicuiesc:

Propunerea ACS FC Dinamo București nu poate fi acceptată deoarece prin aceasta se urmărește doar retragerea bunurilor și suspendarea utilizării stadionului Dinamo și nu cedarea acestor sarcini, ceea ce înseamnă că statul ar trebui să investească pentru un interes privat.

Totodată, ACS FC Dinamo București impune inclusiv un termen de 15 zile ca după realizarea noului stadion de către stat, societatea privată să-și reia dreptul de utilizare pe acesta și tot pe o durată nedeterminată. Această soluție propusă de ACS FC Dinamo București presupune o grevare viitoare de sarcini asupra imobilului, ceea ce contravine legii (Anexa 3 a Ordonanței 25/2001).

 Cu alte cuvinte, ACS FC Dinamo București nu acceptă să excludă din obiectul asocierii bunurile imobile ce vor face obiectul investiției Companiei Naționale de Investiții, cunoscând că statul nu va putea investi în bunuri care nu-i aparțin în integralitate și acceptând astfel nerealizarea investiției pentru noul stadion.
Așa cum s-a precizat în mod expres în conferința de presă susținută de ministrul afacerilor interne la data de 10 mai 2017, singura soluție pentru realizarea investiției o reprezintă cedarea de către ACS FC Dinamo București a tuturor sarcinilor care grevează stadionul Dinamo, atât în prezent, cât și în viitor, aceasta fiind propusă de actul adițional pe care CS Dinamo București l-a înaintat, la data de 25 aprilie 2017, către ACS FC Dinamo București.

Ca urmare a acestei situații de tergiversare din partea ACS FC Dinamo București, ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, invită public reprezentanții legali ai ACS FC Dinamo București să-și reconsidere punctul de vedere, să reanalizeze propunerea înaintată și să accepte excluderea din asociere a bunurilor care ar urma să facă obiectul investițiilor, așa cum au fost ele menționate în propunerea de act adițional înaintată la data de 25 aprilie 2017.”

Începe să-mi placă ministrul Carmen Dan, măcar în această problemă. Există riscul să se repete istoria de la FC Steaua București. Din sursele mele știu că MAI a efectuat un audit la Complexul Sportiv Dinamo București, dar despre rezultatele oferiute de către Corpul de Control din cadrul MAI, mai multe dimineață, la prima oră. Stați pe-aproape!…    

Leave A Reply

Your email address will not be published.