9 noiembrie, Sfântul Mucenic Onisifor

0 246

Sfântul Mucenic Onisifor a pătimit în vremea împărăţiei lui Diocleţian multe munci pentru Hristos, primind bătăi şi răni peste tot trupul şi în căldări a fost ars. La sfârşit, fiind târât de cai sălbatici şi zdrobit prin pietre ascuţite, şi-a dat lui Dumnezeu sufletul lui. Iar trupul lui, luându-se în taină de credincioşi, a fost aşezat în satul ce se numeşte Panghianete.

Evanghelia Zilei

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: păziţi-vă de oameni, pentru că ei vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, dându-vă prinşi în sinagogi şi în temniţe, şi vă vor duce la împăraţi şi la dregători, din pricina numelui Meu. Şi vi se va întâmpla să mărturisiţi. Puneţi deci în inimile voastre să nu va gândiţi de mai înainte ce veţi răspunde. Căci Eu vă voi da gură şi înţelepciune, căreia nu-i vor putea răspunde nici sta împotrivă toţi potrivnicii voştri. Şi veţi fi daţi şi de părinţi, şi de fraţi, şi de rudenii, şi de prieteni; şi unii dintre voi vor fi daţi la moarte. Şi veţi fi urâţi de toţi oamenii, din pricina numelui Meu. Dar nici un păr din capul vostru nu va pieri. Prin răbdarea voastră, vă veţi păstra sufletele voastre.

Leave A Reply

Your email address will not be published.