Creșterea competitivității societății Euroambient prin achiziția de active

0 50

Finantare nerambursabila pentru societatea EUROAMBIENT SRL

EUROAMBIENT SRL anunta inceperea activitatilor proiectului Creșterea competitivității societății Euroambient prin achiziția de active  Cod SMIS 113412.

 

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finantari nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operational Regional 2014 – 2020, axa prioritara 2-” Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii” prioritatea de investitie 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea explorării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusive prin incubatoare de afaceri”.

EUROAMBIENT SRL a incheiat un contract de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management si cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii Nord Vest, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional la nivelul Regiunii Nord  Vest.

Obiectivul general al societății Euroambient este reflectat în obiectivul general al Programului Operațional Regional: creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunității locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a Regiunii Nord-Vest.

Obiectivele specifice:

  • Investiția în 24 de active de ultimă generație, necesare dezvoltării activității;
  • Angajarea a 3 noi persoane în cadrul societății;
  • Creșterea cifrei de afaceri a societății prin oferta de servicii orientate înspre nevoile clienților cu un foarte bun raport calitate-preț.

 

Proiectul va fi derulat în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, in perioada 01/04/2017și 31.12.2018, cu o valoare totala   de 474.039,49  RON din care finantarea nerambursabila (FEDR) este de 375.851,46RON.

Pentru detalii suplimentare : Numele Tudor Natalie-Daniel, Manager de proiect, tel 0746080810, e-mail : euroambientsrl@gmail.com

EUROAMBIENT SRL

Initiativa locala. Dezvoltare regionala

Investim în viitorul tău! Proiect co-finanţatde din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programului Operaţional Regiona 2014-2020

www.inforegio.ro/facebook.com/inforegio.ro

 

Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Leave A Reply

Your email address will not be published.