Monahii au chemarea să se roage cu nădejde pentru întreaga lume

0 260

Cândva un tânăr dezamăgit de toate deşertăciunile lumii s-a hotărât să părăsească lumea şi să se călugărească. A auzit că cel mai bun loc pentru o astfel de retragere ar fi Muntele Athos, unde ar avea şi de unde să aleagă la ce mănăstire să rămână. Un timp a stat într-o mănăstire de obşte apoi s-a retras la o chilie singur. Era deja monah. Cât timp a stat în obște a învățat multe din rânduiala monahicească. Acolo printre altele a învățat că, deşi monahul se retrage din lume, el totuşi nu trebuie să urască lumea, ci doar păcatele lumii, şi că este de datoria lui ca toată viața să se roage pentru lumea întreagă.

Ajuns în singurătate, acolo în chilia lui sărăcăcioasă, avea doar doua icoane pe perete, una cu Mântuitorul HRISTOS şi cealaltă cu Maica Domnului iar o candelă ardea zi şi noapte înaintea lor.

Deşi se ruga în fiecare zi pentru el şi pentru întreaga lume, totuşi, mult îl chinuia acest gând : “Cei mai mulți oameni din lumea asta nu se vor mântui, degeaba mă rog eu pentru toți.” Şi avea uneori stări de deznădejde din cauza acestui gând. Ani la rând a fost chinuit de acest gând. Ajungea uneori că, în rugăciunile lui îl lua la rost chiar pe DUMNEZEU. Şi îl întreba cum de îngăduie El toate păcatele şi răutățile lumii, şi cum de i-a creat pe unii oameni pentru pierzare, bine ştiind mai dinainte, ca un Atoateştiutor ce e, cum că se vor pierde pentru totdeauna foarte mulți şi vor fi veşnic chinuiți şi nefericiți în adâncul iadului ??? Mult la chinuit acest gând. Iar DUMNEZEU nu îi răspundea în nici un fel.

Trecuseră deja 40 de ani de când era în sihăstrie, ani în care nu a încetat să se roage pentru lumea întreagă, însă se ruga cu amărăciune şi cu deznădejde de cele mai multe ori. Dar într-o zi, pe la asfințitul soarelui, pe când era în genunchi la rugăciune, bătrân fiind, aproape de 80 de ani, deodată ridicându-şi ochii a văzut cum chipul Mântuitorului din icoană începe din ce în ce mai tare să lumineze, şi a observat că asta nu se datora luminii de la candelă, ci venea pur şi simplu din interiorul icoanei. A început să se înspăimânte de la o aşa vedenie. Atunci a auzit glasul Mântuitorului HRISTOS din icoană :

– Pace ție ! De ce eşti înfricoşat şi de ce te rogi cu deznădejde ?

Iar bătrânul călugăr încremenit fiind, văzând cum că HRISTOS chiar îi vorbeşte, îi răspunde :

– Doamne, iartă-mă te rog, dar cum mă pot ruga cu nădejde pentru lumea întreagă care se duce spre pieire de bună voie, cu toate păcatele şi răutățile ei ?

– Dar de ce te îngrijeşti tu de păcatele lumii şi nu te îngrijeşti mai mult de păcatele tale ? Îi spune Mântuitorul.

– Dar Doamne, cum vei judeca Tu atâta lume care merge singură la pierzare de bună voie ?

Iar HRISTOS i-a grăit :

– Spune-mi, de ce te îngrijeşti tu de cum voi judeca Eu lumea ? Lumea este în purtarea Mea de grijă şi nu în purtarea ta de grijă ! Tu eşti dator să te rogi pentru ea cu nădejde şi nu cu deznădejde ! Nu este al vostru a şti cum voi judeca Eu lumea … dar pentru ca să te linişteşti, pentru că de mulți ani te rogi cu deznădejde pentru lume, îți voi spune doar atât : Să ştii, că, la Judecată, mă voi îndura de orice suflet care măcar o singură dată a strigat din toată ființa lui după milă şi ajutor la Mine … inclusiv din adâncul iadului …

– Şi atunci, Doamne, dacă eşti atât de milostiv cu toți, noi, monahii, care am lăsat totul şi ne-am nevoit pentru Tine în post şi rugăciune toată viața, şi toți creştinii ortodocşi care au făcut voia Ta în lume, cu noi ce va fi ?!? A întrebat bătrânul monah.

– Voi, veți fi considerați pentru totdeauna de către TATĂL Meu ca fiind PRIETENII MEI … de ceilalți doar mă voi îndura ! A răspuns HRISTOS, iar vedenia aceia s-a încheiat atunci.

Bătrânul acela călugăr în următoarele zile a trăit nişte stări de bucurie şi de pace lăuntrică de neînchipuit pentru o minte omenească … Din ziua aceea întotdeauna s-a rugat pentru lumea întreagă cu nădejde mare, iar lucrul acesta îi învăța pe toți monahii care veneau la el să-i ceară sfat duhovnicesc.

(Starețul mănăstirii Straja, preot Dimitrie Ivașcvo)

Leave A Reply

Your email address will not be published.