Clujul cosmopolit – 17-19 Octombrie, Congresul Internațional AMMA 2018

0 179

Congresul Internațional AMMA 2018 se înscrie în ciclul de congrese anuale în domeniul autovehiculelor rutiere și transporturilor, organizate în România de SIAR (Societatea Inginerilor de Automobile din România) și SAE (Society of Automotive Engineers), sub patronajul FISITA (Federation Internationale des Societes d´Ingenieurs des Techniques d´Automobile – International Federation of Automotive Engineering Societies). Gazda evenimentului va fi Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

În anul Centenarului, organizatorii și-au propus ca acest eveniment să se bucure de un real succes, atât din punctul de vedere al dezvoltării sectorului clujean de cercetare, cât și din punctul de vedere al cooperării la nivel național și internațional. Prin întâlnirea anuală a specialiștilor din domeniu, din țară și străinătate, se pun în valoare rezultatele cercetărilor în domeniile de vârf vizate, cu impact asupra posibilităților de dezvoltare a economiei locale și naţionale. Prin activitățile prevăzute în cadrul Congresului, se urmărește: promovarea unei manifestări reprezentative pentru societatea științifică clujeană, națională și europeană; crearea premiselor transferului tehnologic și a posibilelor parteneriate cu mediul economic.

Coordonarea activităţilor din cadrul Congresului AMMA 2018 este realizată de un Comitet științific și tehnic (specialiști în domeniile vizate de Congres, din țară și străinătate, http://www.amma2018.ro/index.php/amma/index/pages/view/sci_com), un Consiliu științific al recenzenților (http://www.amma2018.ro/index.php/amma/index/pages/view/rev_com), un Comitet de organizare (membrii ASART) și un Comitet de onoare (personalități din țară și străinătate, http://www.amma2018.ro/index.php/amma/index/pages/view/hon_com).

Congresul AMMA 2018 vine în completarea activităților de cercetare-dezvoltare ale specialiștilor în domeniile de interes, cu implicare în viața cultural-științifică a comunității. Astfel, organizatorii propun câteva obiective dintre care se pot aminti: dezvoltarea socială și urbană; sprijinirea dezvoltării sectorului de cercetare clujean; încurajarea și sprijinirea inițiativelor experimentale, inovatoare, originale; dezvoltarea cooperării locale, regionale, naționale și internaționale; stimularea dezvoltării regiunii de nord-vest prin aplicarea rezultatelor cercetării și a inovațiilor prezentate în cadrul Congresului; impactul asupra industriei și cercetării locale; dezvoltarea cadrului necesar formării unor resurse umane performante, care să promoveze cercetări de vârf în domenii de importanță strategică a cercetării românești și europene. În cadrul evenimentului va fi organizată și o secțiune “Expoziții”, cu realizări tehnice și aparate de testare și cercetare (firme naționale și internaționale), la care accesul participanților este liber.

AMMA 2018 va conține și etapa finală a Concursului Naţional Studenţesc de Inginerie a Autovehiculelor “Profesor universitar inginer Constantin GHIULAI”, Secţiunea “Dinamica autovehiculelor”, ediția a V-a și Secțiunea “Automotive Computer Aided Design – CAD”, ediția a II-a (http://www.amma2018.ro/index.php/amma/index/pages/view/student), eveniment care este un bun prilej pentru studenții din diferite universități de a-și testa cunoștințele tehnice, dar și de a împărtăși cunoștințe legate de viață, dar mai ales oportunitatea excelentă pentru studenți, de a colabora cu specialiști din industrie. Misiunea asumată de această competiţie este de a continua tradiţia şcolii de ingineri de autovehicule în pregătirea viitorilor specialişti în domeniu și de a promova în rândul tinerilor studenţi dorinţa de a realiza performanţă în studierea disciplinelor specifice domeniului ingineriei autovehiculelor.

Leave A Reply

Your email address will not be published.