Episcopia Hușilor dezaprobă recenta vandalizare a cimitirului evreiesc din Huși

0 122

Episcopia Hușilor își exprimă profunda mâhnire față de „acțiunea incalificabilă de profanare a mai multor morminte aflate în cimitirul evreiesc din municipiul Huși”.

Episcopia Hușilor își manifestă totala compasiune și solidaritate cu membrii comunității evreiești din Huși ca „reflex al relațiilor de susținere și ajutor cultivate în momentele tragice din trecutul nu foarte îndepărtat, când ierarhi, precum Grigorie Leu al Hușilor, au socotit că este o datorie morală sprijinul acordat”.

„Comunitatea evreiască este parte constitutivă a istoriei huşene, chiar dacă vicisitudinile vremurilor au făcut ca, în prezent, aceasta să fie răspândită în toată lumea. Însă rădăcinile lor în aceste locuri, precum şi memoria vieţii şi faptelor celor dragi sunt înmănunchiate în locul în care îşi dorm somnul de veci înaintaşii lor”, se mai arată în poziția oficială a Episcopiei Huși.

Federația Comunităților Evreiești din România a anunțat miercuri că peste 70 de monumente funerare din cimitirul evreiesc din Huși, județul Vaslui, au fost vandalizate.

”În numele conducerii Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic, Preşedintele Federației își exprima indignarea sa totală, însoţite de sentimente de amărăciune, de profundă mâhnire, pentru informaţia primită recent, referitoare la un grav act de vandalizare sălbatică care a avut loc în incinta cimitirului evreiesc din Huşi, la începutul săptămânii trecute, când un număr de 73 de monumente funerare au fost distruse.

În prezent, comunitatea evreilor din Huşi, altădată o comunitate înfloritoare, cu un număr important de evrei, nu mai are decât câteva zeci de membri, în cea mai mare parte oameni în vârstă, inclusiv supravieţuitori ai Holocaustului.

Nu este admisibil ca în zilele de astăzi, în România contemporană, stat democrat, pluralist, în care drepturile şi obligaţiile evreilor şi ale celorlalte minorităţi naţionale sunt egale cu ale majorității, să se întâmple un eveniment atât de antiuman, atroce, de profanare a mormintelor.

În numele tuturor evreilor trăitori în România de astăzi, dar şi a celor aflaţi în prezent în Israel şi în alte ţări, protestăm energic faţă de cele întâmplate la Huşi, şi cerem, pe deplin temei, organelor în drept, să ancheteze cu minuţiozitate şi înalt profesionalism cele întâmplate în cimitirul evreiesc din Huşi, în vederea deschiderea cercetării penale şi aducerea în faţa justiţiei a celor vinovaţi, în temeiul codului penal şi a legislaţiei speciale.

Astfel de evenimente cu un caracter profund antisemit sunt de îndată receptate în toată lumea democratică, şi afectează grav democraţia din România.”

Leave A Reply

Your email address will not be published.