Ateism științific?

0 290

Dumnezeu Își afirmă existența înaintea poporului lui Israel. Moise Îl întrebase: “Care este numele Tău? Căci poporul acesta, la care Tu mă trimiți, mă va întreba: cum Se numește Cel ce te-a trimis la noi”? Atunci Dumnezeu îi răspunde lui Moise: “EU SUNT CEL CE SUNT. Așa să le răspunzi: CEL CE ESTE m-a trimis la voi”. Așa Îl și pictăm pe Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu Cel întrupat, Iisus Hristos, având scrisă pe aureolă acest nume: “OON”, adică “CEL CE ESTE”.

Și vin acum profeții mincinoși, cei care vor să întoarcă mintea fiilor lui Dumnezeu de la Dumnezeul lor treimic cu pretinsele lor științe, afirmând, nici mai mult nici mai puțin decât.. inexistența Celui Care Este! Cutremură-te, pământule, înspăimântă-te mare, îngroziți-vă vânturi și uragane!.. Omul îndrăznește să ridice vocea împotriva Sfântului sfinților, Dumnezeului Savaot, Domnului puterilor cerești, Atotțiitorului Creator al Universului, adică împotriva lui Dumnezeu! Bacteria se ridică împotriva Infinitului, firul de nisip împotriva Oceanului, firul de praf împotriva Cosmosului!.. Cum nu te temi tu, omule, să pășești pe calea oamenilor Potopului?.. Să Îl negi pe Creatorul tău?..

Care știință îndrăznește să ia puterea Celui Atotputernic și să atribuie creaturii puterea Sa cea creatoare?.. Să atribuie naturii, adică a tot ceea ce este creat de Dumnezeu, puteri dumnezeiești?.. Aveți răspunsuri la toate, voi, falși intelectuali care tocmai intelectul refuzați să vi-l folosiți.. Cine a creat lumea? “Natura”, ziceți. Cine a calculat Universul cu precizia celor șapte numere fixe, numite în știință cea adevărată “constante”? “Natura”, răspundeți voi. Cine a semănat viața pe pământ, cine a însuflețit ființele vii? “Natura”, răspundeți. Cine a dăruit omului inteligență, ca să poată înțelege Universul, cauza, scopul și funcționarea sa? “Natura”, spuneți.

Dar ce este.. “Natura”?.. Oare nu numim “natură” tot ceea ce există în stare pură, nealterată de intervenția omului? Oare “natura” nu înseamnă stelele cerului, peștii mărilor, copacii codrilor, iarba câmpului, animalele și toate celelalte viețuitoare?.. Cum a putut să creeze peștele maimuța?.. Cum a putut să creeze muntele câmpia?.. Cum a putut să creeze firul de iarbă crinul și iasomia?.. Oare “Natura” s-a creat pe ea însăși?.. Cum poți să afirmi și să încerci să impui aberațiile acestea la nivel de “dogmă” în toate formele de învățământ?..

Vă las pe voi, rătăciții istoriei, să credeți șoaptele nevăzutului vrăjmaș al omenirii, tatălui minciunii, diavolul, iar eu îmi ridic glasul precum acum trei milenii profetul Daniel împotriva regelui Nabucodonosor. Eu strig în gura mare adevărul descoperit de Însuși Dumnezeu: Creatorul lumii este El, CEL CE ESTE, Dumnezeul infinit, pe Care “cerurile și cerurile cerurilor nu Îl încap”, Unu în Ființă, dar în Trei Persoane închinat și slăvit, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Cărora Li se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea în vecii vecilor, amin!

Preotul Sorin Croitoru de la Mantova (Italia)

Leave A Reply

Your email address will not be published.