Expoziţie online “Autori celebri în biblioteca poetului Octavian Goga”

0 366

Continuându-ne misiunea de colecționare, cercetare, conservare și restaurare, comunicare și expunere a mărturiilor materiale și spirituale despre viața și activitatea poetului Octavian Goga, în scopul cunoașterii, educării și recreerii publicului vizitator, în contextul sistării accesului vizitatorilor la Muzeul Memorial “Octavian Goga”, Vă propunem spre vizionare expoziţia online intitulată “Autori celebri în biblioteca poetului Octavian Goga”.

În imagini sunt prezentate câteva dintre capodoperele literaturii universale aflate în patrimoniul muzeal.

Expoziţie online “Autori celebri în biblioteca poetului Octavian Goga” Marea parte a moștenirii rămase de la poetul Octavian Goga, de o inestimabilă valoare culturală, materială și spirituală, se află la Muzeul Memorial de la Ciucea. În Biblioteca instituției culturale (una dintre cele mai importante biblioteci particulare românești din Transilvania) este acumulat tot ce s-a păstrat din fondul de carte al poetului, fiecare dintre cele peste 6.000 de volume scrise în limba română, germană, maghiară, latină, engleză și franceză având o istorie aparte. Datorită valorii sale, multe dintre operele existente în Biblioteca poetului ar putea constitui și în ziua de astăzi subiectul unor riguroase studii științifice.

“Consultarea fondului de carte al Bibliotecii ne permite evidențierea mai multor categorii de bunuri culturale mobile cu valoare patrimonială și bibliofilă, cea mai importantă dintre acestea fiind Cartea veche românească (care include tipărituri aparținând Bibliografiei naționale apărute între anii 1508 și 1830) ”, a precizat managerul Muzeului, dr. Eduard Boboc.

Cartea veche străină conține tipărituri apărute în străinătate, preponderent între anii 1500 și 1750, dar și ulterior (în funcție de raritatea și valoarea culturală a publicațiilor). Colecția manuscriselor vechi o constituie unicatele paleografice, originalele sau conceptele unor lucrări de interes științific, cultural, istoric, literar. Susținând profilul documentar al Bibliotecii, cartea bibliofilă (reprezentată de marea majoritate a fondului de carte) întrunește sute de volume, mai ales scrieri apărute între 1830 și 1938 – în România și între 1750 și 1850 – în alte state europene.

Seria cărților rare (nu mai puțin valoroase decât cele vechi), conține inclusiv ediția de excepție a scrierii lui Cervantes, “Don Quijote” (cu legătură de lux din piele de Cordoba), renumita ediție a cărții “Voyage dans la Russie meridionale et par la Hongrie, la Valachie, la Moldavie et la Crimee, execute en 1837”, de Anatol Demidoff (Paris, 1840) și un album in-folio, de format mare, cu zeci de gravuri datorate renumitului artist francez Raffet.

Pe lângă cele menționate, în Biblioteca Muzeului se păstrează: multiple lucrări despre artă și istoria artei, reprezentative pentru cultura europeană; albume, mape și lucrări de artă românească rare; cărți cu dedicații autografe și ediții princeps de la oameni politici și de cultură din întreaga țară; ediții rare ale clasicilor și scriitorilor consacrați ai literaturii universale (inclusiv ale cunoscuților autori maghiari); lucrări enciclopedice și bibliografice consacrate; scrieri rare cu conținut revizionist și antirevizionist; scrieri extrem de rare despre mișcările politice naționaliste europene; lucrări și partituri muzicale; publicații periodice (ziare și reviste); edițiile princeps ale operelor lui Octavian Goga.

“Continuându-ne misiunea de colecționare, cercetare, conservare și restaurare, comunicare și expunere a mărturiilor materiale și spirituale despre viața și activitatea poetului Octavian Goga, în scopul cunoașterii, educării și recreerii publicului vizitator, în contextul sistării accesului vizitatorilor la Muzeu, Vă propunem spre vizionare expoziţia online intitulată «Autori celebri în biblioteca poetului Octavian Goga», expoziție cuprinzând capodoperele literaturii universale aflate în patrimoniul muzeal”, remarcă managerul instituției de cultură, Dr. Edurd Boboc.

Leave A Reply

Your email address will not be published.