Maria Gheorghiu despre atentate teroriste în România, previziuni autentice sau manipulare ordinară

0 228

Începând cu anul 2004, România dispune de un Sistem Naţional de Alertă Teroristă (SNAT) în scopul sprijinirii procesului de planificare a activităţilor antiteroriste la nivel naţional, precum şi al informării populaţiei în legătură cu nivelul ameninţării teroriste.

În cadrul SNAT, stările de ameninţare sunt identificate prin cinci niveluri de alertă teroristă, evidenţiate distinct pe bază de culori:

SCĂZUT culoarea verde informaţiile disponibile şi evenimentele recente indică faptul că un atac terorist este foarte puţin probabil

PRECAUT culoarea albastră  informaţiile disponibile şi evenimentele recente indică un risc scăzut de producere a unui atac terorist

MODERAT culoarea galbenă    informaţiile disponibile şi evenimentele recente indică faptul că există risc terorist general, fiind posibil un atac terorist

RIDICAT culoarea portocalie  informaţiile disponibile şi evenimentele recente indică un risc terorist crescut, fiind probabil un atac terorist

CRITIC culoarea roșie informaţiile disponibile și evenimentele recente indică un risc iminent de producere a unui atac terorist.

Din 2004 și până în prezent s-a menținut codul de alertă albastru precaut, cu excepția cu unei perioade scurte – prilejuită de desfășurarea la Bucureşti (2008) a Summit-ului NATO – când s-a decis ridicarea nivelului la GALBEN-MODERAT.

CSAT (Consiliul Suprem de Apărare al Țării) a decis în ultima ședință din 26 iulie 2016 ca acest cod să fie menținut la albastru-precaut, cu alte cuvinte, probabilitatea de producere a unui atentat terorist este mică, cel puțin în viziunea autorităților.

Există o discrepanță flagrantă între criteriile de evaluare plasate pe site-ul SRI și actuala clasificarea a riscului terorist.

Criterile  de  nivelului curent de alertă teroristă, se utilizează două categorii de indicatori:

  • informaţii disponibile, conţinând avertizări cu privire la evoluţii ce s-ar putea constitui în: vulnerabilităţi/ factori de risc/ ameninţări/stări de pericol/iminenţa unui atac terorist pe teritoriul României
  • evenimente recente – manifestări explicite de orice natură ale unei entităţi teroriste de a realiza un atac terorist pe plan naţional/internaţional

După cum puteți să remarcați singuri, cel puțin din prisma celei de-a doua categorie de indicatorii, actualul nivel de risc nu este în consonanță cu realitatea internațională.

Noi, Public News, vă punem în temă cu atentatele teroriste privite și din altă perspectivă, având în vedere că în Cluj-Napoca din 2 august va începe festivalul UNTOLD.

Precizăm dintr-un start că scopul nostru nu este acela de a crea panică sau de a sabota un astfel de eveniment, subsemnatul, cel care semnează acest articol, este mare fun Armin van Buren și Tiesto, dar, este necesar de a lua în considerare orice element care poate să arunce o lumină asupra evenimentelor ce urmează să se desfășoare în Cluj-Napoca.

Există mai multe afirmații care se regăsesc pe blogul Mariei Gheorghiu pe care vă invit să le analizăm împreună și anume:

Există indivizi care au ajuns în România și sunt pregătiți să declanșeze evenimente de natură teroristă.

Atentate teroriste vor avea loc  într-un interval neprecizat de timp la Timișoara sau Sighișoara, în Cluj-Napoca și la București în Gara de Nord.

Evenimentele a căror prezicere și le-a asumat nu plutesc în zona obscurului, ci vizează orașe menționate distinct și uneori locații precise.

Adevăr sau minciuni?

Pentru a vă edifica vă rog vizionați  aici.

Persoana care face aceste previziuni și care afirmă că este inspirată de Duhul Sfânt și „încurajată de Iisus Hristos” să facă publice semnele pe care le primește se numește Maria Gheorghiu și are un blog personal care a devenit referențial pentru mulți oameni. Se mai face o afirmație de ultimă oră care prezintă relevanță doar în context creștin și anume că „diavolul  urmărește să îngenuncheze România”. O completare care, în momentul de față, posterior scrierii inițiale a acestui material s-a transpus în realitate prin megaritualul de magie neagră derulat la Cluj-Napoca despre care  puteți citi aici „Untold: dincolo de aparențe”. Ulterior s-a dovedit că, într-adevăr, așa cum am precizat în acest articol, acest festival a beneficiat de gradul de alertă teroristă roșu critic și a fost tratat în consecință de toate structurile  desemnate să-i asigure securitatea : SRI, SIE, Jandarmerie, companii de pază și securitate, autorități locale ș.a.m.d. La întrebarea:de ce nu a avut loc nici un incident de natură teroristă în cadrul acestui festival?, lucrurile sunt evidente pentru oricine procesează într-un mod corespunzător informațiile aflate la îndemână. Se pare că încărcătură nefastă furnizată de acest festival a fost suficientă, ea ne mai fiind necesar să fie dublată de alte evenimente care să manifeste o incidență negativă, cum ar fi acela al unui atentat terorist.

Toate aceste incidente de factură catastrofală sunt percepute drept efect și consecință al modului nostru de a gândi, simți și acționa, profund toxic. Toate aceste lucruri sunt reale: puțini dintre noi au devenit mai buni, mai toleranți, mai iertători cu cei din jurul nostru. Evenimentele prezise sunt privite din perspectiva strictă a unei sorții inexorabile, noi toți fiind supuși unui destin implacabil. Astfel devenim, în această viziune, și,  în ultimă instanță,  suntem prada unui destin imuabil, care, implicit, nu poate fi schimbat.

Este aici o imensă greșeală din punct de vedere strict al doctrinei creștine care afirmă că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului ci îndreptarea sa. Dumnezeu oferă întotdeauna soluții, alternative clare care implică pocăința, postul și rugăciunea sinceră. La aparițiile acestei persoane, Maria Gheorghiu, la televiziune, din nefericire, eu n-am găsit soluții clare de prevenire ci doar prezicerea declanșării unor evenimente cu încărcătură negativă. Pe blogul său personal există însă o invitație la rugăciune și la schimbarea atitudinii lăuntrice a fiecărui credincios.

Se știe atât din parapsihologie, cât și din psihotronică care constituie științe de frontieră, contestate de o parte a lumii științifice tradiționale, că mintea umană poate, prin energiile vehiculate să influențeze realitatea fizică. Mai mulți oameni care se angrenează la unison pot genera un câmp energetic informațional care poate modifica într-un mod cuantificabil realitatea fizică. Sigur că aceste experimente au fost tratate ca fiind derizorii pentru publicul larg de către o parte a mass-mediei, pentru ca, în schimb, aplicațiile și experimentele să continue nestingherite în sfera militară, experimente care implică manipularea în masă, influențarea și condiționarea acesteia. Prin urmare, declanșarea anumitor evenimente (pozitive sau negative) poate fi facilitată de anumite câmpuri psiho-mentale generate atât de persoane fizice, cât și de dispozitive psihotronice special destinate acestui gen de acțiuni.

Dacă aceste evenimente prezise de ea nu vor avea loc, Maria Gheorghiu va fi supusă oprobriului public și toate previziunile ei vor cădea în derizoriu. De ce ar risca cineva să fie luat în derâdere pentru a stârni panica în raport cu evenimente la care vine cu detalii precise, dacă toate acestea n-ar constitui altceva decât o crasă manipulare? E o întrebare deschisă la care vă las să răspundeți singuri. Toate aspectele prezise și neîmplinite s-ar transforma mai apoi într-un bumerang care ar transforma-o pe Maria Gheorghiu într-o farsoare care va cădea în dizgrație.

În cazul în care aceste previziuni s-ar împlini, care ar putea  fi cealaltă explicație, în afară de o certă clarviziune aflată sub spectrul inspirației divine?

Deja am pătrunde masiv într-o teorie amplă a conspirației la care amețesc doar când mă gândesc și anume că Maria Gheorghiu ar fi folosită sau este în legătură cu cei care, aflați în culise, sunt regizorii acestor evenimente. Ceea ce se constituie într-un scenariu incredibil sau mai curând neverosimil, posibil dar improbabil.

Voi face apel doar la o singură afirmație prezentă pe blogul Mariei Gheorghiu și anume cea făcută de acesta în legătură cu atentatele teroriste din Franța în general și cu Nisa în particular:

Lecturați cu maximă atenție aici. Observați că toate  aceste previziuni se împlinesc cu precizie chiar dacă la un interval de 1 an.

În opinia mea cei care fac previziuni ar trebui să știe, dacă ar da dovadă de o reală înțelepciune, că toate evenimentele prefigurate nu se constituie în altceva decât în posibilități, e adevărat, deținând un grad mare al probabilități de realizare, dar în nici un caz sigure, adică oferite opiniei publice ca certe. Și, în cazul tuturor acestor previziuni ele ar trebui prezentate, doar de maniera pe care am precizat-o mai sus adică drept posibilități nu certitudini și, deasemenea, ar trebui specificate și mijloacele specifice de contracarare al evenimentelor la nivel individual și colectiv. Care mijloace există și sunt disponibile, doar așteaptă să fie aplicate.

Cred sincer că fiecare dintre noi își poate modifica destinul individual dacă are voința și determinarea să adopte acele atitudini care îl vor face mai bun în raport de ceilalți. Toate acestea nu se pot face în afara unui apel la grație divină, în orice formă am considera-o de rigoare sau ne este specifică. Nu cred în paleative, ci în transformări structurale de esență. Un proverb românesc spune: „Ce ți-e scris în frunte ți-e pus”. Ce nu ni se spune este că poți să arzi ceea ce, aparent ne  apare  a fi drept inexorabil prin acțiuni specifice. Doar să știi, să poți și să vrei.

Știu că, în general, lumea merge pe linia minimei (energii) rezistențe. Deci, cu alte cuvinte privind din perspectiva unei interpretări a fizicii cuantice probabilitatea de derulare a unui eveniment corespunde nivelului energiei cu care el este alimentat.  Prin urmare viitorul poate fi modificat dacă raportul energiilor implicate se schimbă.

Cred că, împreună, oamenii treziți pot să modifice un destin colectiv negativ.

Fiecare are capacitatea de a procesa informațiile care îi parvin și să adopte decizii în consecință.

Deciziile ne aparțin, în exclusivitate și  doar noi le putem transpune în practică.

Viitorul nu este dat, nu este scris dinainte decât pentru cei inconștienți, ce-i drept, destul de numeroși, care preferă să se deplaseze în turmă.

Ceilalți, posesori  ai unui minim gram de conștiință, este necesar să adopte măsuri în consecință.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.