România, trezește-te!

2 252

Se resimte acut în momentul de față în România lipsa unei autentice societăți civile. De ce, ar putea argumenta cineva, nu există suficiente asociații și fundații în România care au inserat în statutul lor toate gama de activități, posibile și imposibile care ar putea ajuta/ facilita la transformarea benefică a societății românești în ansamblul ei? Teoretic da. Practic ne lovim lipsa de bani, cașcaval, pentru a iniția proiecte reale care să aibă consistență și să genereze schimbări de esență în structura socială. Aici când discut de lipsa unor bani, mă gândesc strict la lipsa unor bani necolorați politic și ideologic, ca în cazul , spre exemplu, celor proveniți pe filieră soroșistă.

Nu ține numai cu voluntariatul în asociații și fundații în societatea românească în momentul de față. E necesar o susținere financiară consistentă. De unde ar putea ea să vină. De la firme? Într-o oarecare măsură, da. Fonduri europene accesate? Da. Dar aici trebuie oameni determinați, responsabili, integri care să dovedească o capacitate vocațională reală. Există astfel de oameni în România? Cu certitudine că există.

Peisajul, sau mai bine zis hățișul sau jungla așa zisei societăți civile din România, este foarte interesant. La un anumit nivel în România se poate constata inserția, în cadrul acesteia, a unor fluxuri financiare consistente din partea unor forțe interesate în modelarea societății românești în forme profund toxice. „Fundația pentru o societate deschisă” finanțată  de miliardarul Soros este doar una dintre acestea.

Cine deține banii în România? Răspunsul este simplu, partidele prin intermediul firmele lipitoare aferente. Aceste  influențe  partinice sunt de netăgăduit, astfel fiecare partid politic deține, pe lângă firmele de casă și o pleiadă de asociații și fundații care deservesc respectiva entitate politică. Astfel, aceste asociații și fundații nu au activitate reală ci sunt doar apendice ale corpului politic, profund cangrenat moral. De multe ori aceste entități nu reprezintă altceva decât o posibilitatea cvasilegală de a sifona bani publici și simultan, o modalitate eficientă de a spăla bani negrii proveniți din afaceri dubioase.  Dacă la nivel uman pot să-i înțeleg pe cei care prestează în astfel de structuri deoarece își asigură o minimă securitate financiară, privind strict din prisma eficienței acestora (asociații și fundații) în cadrul societății civile, aceasta este nulă. Ca să nu par naiv,  mulți alții sug la greu bani, dincolo de strictul necesar, bani. publici sau privați, ei nefăcând mai nimic, sau mai bine spus făcând nimic.

România se găsește în momentul de față, fie că vrem sau nu, fie că ne place sau nu, la interferența între interesele SUA și influența Federației Ruse. Aceasta este perspectiva geopolitică actuală.  Fluxuri de bani dinspre ambele părți se regăsesc la nivelul societății civile care este alimentată cu un astfel de combustibil de natură financiară, potențând astfel un război care atrage aderenți de o parte sau alta.

Se constată două tendințe opuse care se confruntă în momentul de față, trand-uri care polarizează, divid societatea civilă în două, pe principiul divide et impera (dezbină și stăpânește) menținând deliberat o atmosferă tensionată. Ambele agresive, proliferând injurii, invective și jigniri la adresa celeilalte părți.

Una din părți dispune de noul limbaj de lemn, grețos de poluant de factura politic corectă care susține drepturile tuturor minorităților posibile și imposibile, și care reacționează promt, cu înverșunare, scoțând la  iveală, în cazul oricărui incident care ar presupune lezarea drepturilor oricărei minorități, convenția europeană a drepturilor omului.

Cealaltă parte susținută la un anumit nivel de către Federația Rusă, merge pe linia unui fundamentalism și exclusivism creștin de factură ortodoxă, criticând dur orice deviaționism de la puritatea doctrinei. Că mulți dintre ei, înregimentați în acest curent, habar n-au de noțiuni elementare de creștinism, și aici mă refer la sfinții părinți și chiar la citirea Bibliei, este o altă problemă. Despre trăire nici nu are sens să dicutăm.

Pe unii dintre dumneavoastră, dintre cei care citiți aceste articol, v-aș surprinde poate spunându-vă că, în ambele tabere sunt infiltrați  ofițeri sub acoperire din SRI,  precum și de alți agenți operativi din cadrul diverselor servicii de informații românești și străine, care sunt interesați de radicalizarea discursului, de potențarea  intoleranței și agresivității de limbaj și nu numai. Inclusiv masoneria are infiltrați oameni în mișcarea de extremă dreaptă din România.  Astfel se asigură controlul asupra respectivelor structuri și se asigură faptul că, prin limbajul și atitudinile manifestate și duse la extrem, acea mișcare nu va putea avea aderenți în masă din cadrul cetățenilor României.

În Cluj-Napoca sunt o grămadă de asociații și fundații care sunt legate prin fire văzute sau nevăzute de consilierii locali sau județeni și bineînțeles, așa cum am precizat anterior de sfera partidelor politice de cluburile Rotary și Lions, precum și de riturile masonice de diverse orientări. Este acolo un păienjeniș de interese și bani pe care, cu un oarecare efort, poți să-l deslușești.

Ce beneficiu are un om de rând din toate aceste activități așa-zis civice prestate de așa zisele reprezentante ale societății civile. Evident nici unul.

În momentul de față, în România datorită stării de pasivitate și gregarism, indiferență și indolență manifestată în masă se poate instala oricând o dictatură a controlului total care să li se pară tuturor dezirabilă în raport de situația actuală definită de un așa zis haos (dezordine) politic existent, care poate fi oricând acutizată. Acest haos, așa cum am explicat mai sus este generat intenționat tocmai pentru a se putea menține o atmosferă înveninată, în care să fim nevoiți să trăim. În fapt în România e instaurată deja, la un anumit nivel, o dictatură a controlului informațiilor (în sfera digitală și nu numai), aceasta fiind dealtfel, perfect operantă. Vezi articolul Cât valorează cu adevărat libertatea noastră?.

De ce am avea noi nevoie în momentul de față este de a conștientiza faptul că suntem în permanență supuși, dintr-o parte și din alta a spectrului așa zisei societăți civile și simultan a sferei politice la un amplu proces de manipulare. Oricare dintre cele două alternative care ni se pun la dispoziție nu constituie alternative viabile și, implicit dezirabile pentru o ființă umană posesoare a unui minim bun-simț.

Ce se constată acum în societatea noastră este lipsa noastră de solidaritate umană și întrajutorare. Lipsa unui sprijin real pe care ar fi necesat să-l acordăm celulilalt din preajma noastră, care are nevoie de ajutor și susținere. Compasiune și întrajutorarea nu sunt calități care constituie apanajul exclusiv al nici unei religii. Este o aberație să susții acest lucru și îl desfid pe oricine altcineva care ar susține contrariul. Este vorba de a fi om și de a-ți manifesta umanitatea. Punct.

Pentru a-mi explicita poziția pe care mă plasez eu ca individ și pentru a nu naște confuzii ulterioare sau neclarități ideologic-doctrinare, sunt creștin-ortodox practicant.

Prin urmare manifestări ca cele care au avut loc la Cluj în zilele de 5-9 sunt necesare ca modalități de trezire a sufletului național , a egregorului național în care suntem cu toții integrați. Trezindu-ne pe noi și pe ceilalți vom realiza într-un final, luând exemplul Islandei (citiți aici) că suntem stăpâni pe destinul nostru și nimeni, dar, absolut nimeni nu poate dispune de el conform bunului plac, decât dacă noi nu ne manifestăm liberul arbitru, preferînd-o unei stări de lașitate în care să ne complacem.

Persoanele care susțin aceste demersuri, nefiind afiliate nici unui partid politic, fundație sau asociații merită tot respectul și  susținerea pentru efortul și lor de conștientizare a noastră, a tuturor. Ei sunt:

Luis Bratu, Aurel Dumitru, Iulian Daniel Pricop, Alexandru Cristian Sztrîmbely, Marius Masi, Irina Gheorghiţă, Nastasa Sorin Grigore,Gică Baltariu, Răzvan Ionel Pincă, Nicolae Topală, Maria Baciu, Evelin Dumitru, Bacosca Antoanela IustinaAna Ana Isac
Gabriel Marinescu, Zănoagă Marius George, Florin Cucu, Ionuţ Mareş, Marius Sosa, Stamate Liviu, Călin Cătălin Andrei, Petru Borodi, Cuţaru Marius, Viorel Gligor.

 

Descrierea continuării marșului la Oradea care va avea loc în zilele de 5-6 noiembrie 2016.Linkul evenimentului îl puteți accesa aici.

 

Marşul Dezrobirii Neamului început la Bucureşti în zilele de 19, 20 şi 21 august 2016, având primele opriri la Iaşi, în Piaţa Unirii în zilele de 23 şi 24 septembrie şi la Cluj în zilele de 15 şi 16 octombrie, CONTINUĂ !
La Iaşi, numărul nostru a crescut.

La Cluj, numărul nostru a crescut din nou !
Ardealul, Ardealul, Ardealul ne-a chemat pentru a ne alătura nădejdea străvechii vetre româneşti situate în inima Ţării !
Plutonul de români liberi a trecut Carpaţii, s-a oprit pentru două zile la Cluj iar acum se îndreptă spre Oradea, inima Ţării Crişurilor !
Aşezat pe cursul râului Crişul Repede, oraşul Sfântului Arhanghel Mihail, supranumit în vechime cetatea cu 7 turnuri, situat la numai 13 km de graniţa de vest a României, municipiul Oradea, reşedinţa administrativă a judeţului Bihor, ocupă o poziţie central-europeană privilegiată, constituind un important nod de comunicaţii, aflat la o distanţă sensibil egală de capitalele regiunii: Bucureşti (651 km), Viena (518 km), Budapesta (248 km), Praga (676 km).

De secole, municipiul Oradea a reprezentat un punct important de referinţă pentru zonă, fiind cel mai important centru cultural şi comercial.
Totodată Oradea este şi cel mai important oraş din regiunea istorică Crişana.
Locuit în vremuri străvechi de daci şi romani, de-a lungul Evului Mediu cetatea a devenit loc de convieţuire pentru un mozaic etnic care a contribuit la stabilirea componenţei etnice de astăzi al Oradiei: români, maghiari, austrieci, slovaci, evrei, ruteni şi turci.
La recensământul din 2002 municipiul avea 206.614 de locuitori.
Zona metropolitană, care include şi 11 comune învecinate, avea în anul 2002 populaţia de 249.746 locuitori, dintre care 68.2% români, 28.7% maghiari ş.a
În ciuda vicisitudinilor de ordin politic şi ideologic, viaţa economică a Oradiei a cunoscut, în anii dictaturii comuniste, o incontestabilă dezvoltare.

Începând din 1949-1950, după naţionalizare, întreprinderile şi-au desfăşurat activitatea în conformitate cu planurile cincinale, caracteristice vremii.
Accentul dezvoltării industriale a fost pus pe ramurile constructoare de maşini, energetică, siderurgică şi chimică, dar industria uşoară şi alimentară au fost, de asemenea, reprezentative.

Urmare a acestor evoluţii economice, populaţia Oradiei a crescut semnificativ, sporului natural adăugându-i-se şi o importantă componentă de mişcare a populaţiei către zonele mai dezvoltate.

S-au înregistrat progrese şi în domeniile serviciilor publice, transport, sănătate.
De asemenea, turismul a constituit o preocupare pentru autorităţile vremii, în acest sens Băile Felix şi Băile 1 Mai, ale căror resurse de apă termală cu efecte curative aveau o reputaţie constituită încă din Antichitate, dar mai ales din secolul XVI, au fost aduse la standardele vremii.

Nivelul de trai al orădenilor, a fost, însă, relativ suportabil comparativ cu situaţia locuitorilor din alte centre urbane româneşti, având în vedere poziţia privilegiată, de oraş de frontieră.

Evenimentele din decembrie 1989 au determinat mutaţii profunde în structurile politice, sociale şi economice româneşti, fiind percepute imediat şi în Oradea.
Din nefericire, autorii loviturii de stat din decembrie 1989 nu numai că au confiscat revoluţia, revolta populară a românilor, dar au acaparat şi statul român, pe care l-au transformat în instrument de jefuire a poporului şi de îmbogăţire a lor, a celor care s-au instalat la conducerea statului român prin lovitura de stat.
Au jefuit şi s-au îmbogăţit !
Au distrus, au demolat mii de uzine şi fabrici construite de români, pe care le-au vândut ca fier vechi şi alte materiale de construcţii, cu banii încasaţi şi-au cumpărat bunuri de consum de lux – vile, jeepuri, iahturi etc.
Cea mai mare parte a capitalului naţional a fost trecută în proprietatea străinilor, prin aşa-numita privatizare, prin vânzare la preţuri derizorii a miilor de întreprinderi, uzine, fabrici, spaţii comerciale şi de birouri, bănci etc., construite cu multă trudă şi multe privaţiuni de către cetăţenii României.
Cu avuţia productivă, cu situaţia financiară şi cu forţa de muncă, de înaltă calificare, pe care le avea în 1990, poporul român ar fi avut, astăzi, venituri, adică pensii şi salarii, ca şi venituri bugetare, de patru ori mai mari decât cele pe care le are, nivelul lui de trai ar fi fost, astăzi, printre cele mai ridicate din Europa şi din lume.

Nici Oradea nu a scăpat de tăvălugul distrugerilor postdecembriste…
Rememorăm cîteva amintiri despre intreprinderea ÎNFRĂŢIREA Oradea :

Înfiinţată în 1948, intreprinderea ÎNFRĂŢIREA din Oradea a ajuns în anii comunismului un colos industrial, care producea maşini unelte de mare precizie.
Orădenii nu pot să nu-şi amintească despre faptul că, piesele și maşinile fabricate aici erau exportate în 55 de țări: RFG, Elveţia, Franţa. Se exportau maşini în China, în Japonia, în Peru, în Iran, în toate ţările lumii.
Secretul din spatele unei asemenea întreprinderi era şi buna structură de vânzare făcută la vremea respectivă prin structurile de comerţ exterior ale României.
Fără a fi nostalgici, reamintim că, Fabrica din Oradea, devenise o destinație preferată pentru Nicolae Ceaușescu, care o vizita de fiecare dată când venea în regiune.
Și străinii erau interesați să vadă felul în care era organizată întreprinderea.
Erau peste 5 mii de angajaţi; vă daţi seama să dai de lucru la 5 mii de angajaţi !
La Oradea erau propuse soluţii tehnice şi inovaţii care sunt și acum de actualitate şi sunt dorite de firme importante din străinătate.
În aceste condiții, producția a crescut exponențial, iar sumele încasate de România erau fabuloase.

O școală din oraș a fost creată doar pentru a asigura forţa de muncă pentru Înfrățirea!
Avea în jur de două mii de elevi, jumătate pe şcoala profesională, jumătate pe liceu. Cei de la profesională de exemplu primeau cazare masă gratuită, echipament gratuit şi bani de cheltuială, toţi erau angajaţi după absolvire în cadrul Înfrăţirii”, îşi aminteşte Ruben Filimon, directorul fostului liceu Înfraţirea.

În anii 1990 a început declinul dirijat al marii întreprinderi ÎNFRĂŢIREA Oradea.
“După ’89 s-a cam dat peste cap totul n-au mai fost pieţe de desfacere, s-a terminat cu piaţa de desfacere”, spune Florian Nistor.
“Se adaugă povestea ei la lungul şir a rateurilor în ce priveşte privatizarea, dar, repet, cu o istorie ce vine chiar din anii 90, cu nişte contracte care au supt la propriu Infrăţirea la momentul ei de potenţialitate şi de putere de producţie”, spune Dacian Palladi.

Adusă în pragul falimentului, fabrica a fost vândută în 2003, când noul proprietar a plătit ceva mai mult de 2 milioane de euro pentru aproape 70% din acțiuni.
În anii următori, activitatea firmei s-a mutat în Beiuș, la 60 de kilometri distanță, iar terenul a fost vândut.
Cumpărătorii au început să demoleze unele construcții și să construiască în loc un mall…
“Proprietarii au cerut autorizaţie de construcţie pe acel teren au primit această autorizaţie, ceea ce înseamnă că în acest an ar putea începe lucrările”, a precizat Anca Sas, purtatorul de cuvânt al Primăriei Oradea.
Tinerii nu cunosc istoria acestei întreprinderi, dar cred că ridicarea unui mall în zonă va îmbunătăţi măcar estetic zona…

AJUNGE !
AJUNGE CU ROBIA !
AJUNGE CU MINCIUNA !
AJUNGE CU HOŢIA!
AJUNGE CU CORUPŢIA!
AJUNGE CU IMPOSTURA !

În ultimul sfert de veac, România a ajuns o colonie la marginea Europei !
Clasa politică postdecembristă a devenit inamicul public numărul 1 al poporului român !
România şi poporul român se află în pragul dispariţiei !
Clasa politică a distrus toate speranţele, visele, dorinţele şi năzuinţele poporului român !
Obrăznicia politicienilor a devenit fără margini !
De 27 de ani, politicienii mint cu neruşinare şi încearcă să ne convingă că România este o Ţară Săracă iar noi, românii suntem un popor înapoiat, căruia nu-i place munca, un popor de oameni leneşi.
Politicienii aruncă poporului, din când în când, firimituri de la masa lor de nababi !

NIMIC MAI FALS !

România este una din cele mai bogate ţări din Europa, leagăn al unei vechi civilizaţii, iar românii, urmaşii dacilor, poporul cel mai vechi din Europa, unul dintre cele mai harnice şi mai inventive popoare din lume !

Dragi Români orădeni, pe fondul Marşului Funebru, ca moment de reculegere, să ne reamintim LISTA INTREPRINDERILOR DISTRUSE ÎN ORADEA, ÎN ULTIMII 27 DE ANI :

1. Intreprinderea electrocentrale Oradea Bihor
2. Intreprinderea miniera Voivozi Bihor
3. Intreprinderea miniera Dobresti Bihor
4. Intreprinderea de produse refractare Alba Iulia Bihor
5. Intreprinderea de alumina Oradea Bihor
6. Intreprinderea mecanica de piase de schimb Oradea Bihor
7. Intreprinderea de accesoriipentru mijloace de transport – Oradea Bihor
8. Intreprinderea mecanica Oradea Bihor
9. Intreprinderea de Armaturi industriale -Oradea Bihor
10. Intreprinderea mecanica Oradea Bihor
11. Intreprinderea mecanica dr. Petru Groza Bihor
12. Intreprinderea Infratirea Oradea Bihor
13. Intreprinderea Rafinaria Crisana Bihor
14. Intreprinderea chimica “Sinteza” Oradea Bihor
15. Combinatul de prelucrare a lemnului Oradea Bihor
16. Intreprinderea de exploatare forestiera si transport Oradea Bihor
17. Intreprinderea de impletituri Oradea Bihor
18. Combinatul pentru lianti si azbociment Alesd Bihor
19. Intreprinderea de materiale de constructii Oradea Bihor
20. Intreprinderea textila “Crisana” Oradea Bihor
21. Intreprinderea textila “Drum Nou” Oradea Bihor
22. Intreprinderea de tricotaje “Miorita” Oradea Bihor
23. Intreprinderea de confectii Marghita Bihor
24. Intreprinderea de confectii Oradea Bihor
25. Intreprinderea de incaltaminte “Solidaritatea” Oradea Bihor
26. Intreprinderea de incaltaminte “Crisul” Oradea Bihor
27. Intreprinderea de incaltaminte “Bihoreana” Marghita Bihor
28. Intreprinderea de incaltaminte “Arta” Oradea Bihor
29. Intreprinderea de blanarie “1 Mai” Oradea Bihor
30. Intreprinderea de sticlarie “Padurea Neagra” Alesd Bihor
31. Intreprinderea “Metalica” Oradea Bihor
32. Intreprinderea de mase plastice “Viitorul” Oradea Bihor
33. Intreprinderea poligrafica Crisana Bihor
34. Intreprinderea pentru producerea nutreturilor combinate Oradea Bihor
35. Intreprinderea pentru producerea nutreturilor combinate Palota Bihor
36. Intreprinderea pentru producerea nutreturilor combinate Tinca Bihor
37. Intreprinderea pentru producerea si industrializarea legumelor si fructelor Oradea Bihor
38. Intreprinderea pentru producerea si industrializarea legumelor si fructelor Valea lui Mihai Bihor
39. Intreprinderea viei si vinului Oradea Bihor
40. Intreprinderea de industrializarea carnii Oradea Bihor
41. Intreprinderea de industrializare a laptelui Oradea Bihor
42. Intreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahar Oradea Bihor
43. Intreprinderea de bere spirt si drojdie Oradea Bihor
44. Intreprinderea de ulei “Interindustrial” Oradea Bihor
45. Intreprinderea piscicola Cefa Bihor
46. Intreprinderea de morarit si panificatie Oradea Bihor

Clasa politică ultracoruptă este sursa tuturor relelor care s-au abătut asupra noastră !
NIMENI ŞI NIMIC NU A CLINTIT CLASA POLITICĂ DIN FAŢA MĂCELĂRIEI ÎN CARE TRUPUL ŢĂRII ESTE HĂCUIT ŞI ÎNSÂNGERAT DE PESTE 27 ANI !
MARŞUL DEZROBIRII NEAMULUI A AJUNS LA ORADEA !
Sculaţi români că Ţara piere !
Nu mai putem accepta să trăim precum robii într-o ţară-colonie transformată în groapa de gunoi a Europei !
Nu mai putem accepta ca politica de distrugere a valorilor naţionale să continuie !

AJUNGE !
AJUNGE CU ROBIA !
NE VREM ŢARA ÎNAPOI !
NE VREM DEMNITATEA ÎNAPOI !
NE VREM INDEPENDENŢA ŞI SUVERANITATEA ÎNAPOI !
NE VREM PĂMÂNTURILE ŞI BOGĂŢIILE CU CARE DUMNEAZEU NE-A ÎNZESTRAT SOLUL ŞI SUBSOLUL ÎNAPOI !

grup-cluj-2

grup-cluj

patru

14741770_321834054854523_2142203888_n

descarcare-1descarcareiasi-3

2 Comments
  1. aurel says

    Trăiască România și neamul nostru românesc. Deșteaptă-te România.
    Mergem inainte impreuna sau murim pe rând.

Leave A Reply

Your email address will not be published.