Să luăm aminte!

0 177

Din faptul că un venerabil episcop al Bisericii, anume Sfântul Nicolae, om bătrân cu părul alb ca neaua, se năpustește asupra altui bătrân, anume Arie, îl trântește la pământ și-l flocăie trăgându-l de barbă, ni se descoperă cât este de gravă erezia, adică schimbarea învățăturii de credință descoperite de Însuși Dumnezeu. Pentru că Sfântul Nicolae nu a mai putut răbda hulele lui Arie, care Îl priva pe Mântuitorul Hristos de Dumnezeirea Sa. Astfel însăși mântuirea neamului omenesc era anulată, căci rezulta că nu a coborât Dumnezeu din ceruri pentru om, ci o făptură creată de Tatăl ceresc.

Din faptul că Domnul Hristos îl repune pe bătrânul Nicolae în vrednicia sa arhierească, după ce Sfântul împărat Constantin cel Mare îl despuiase de însemnele arhieriei, ca pedeapsă pentru gestul său necivilizat, ni se arată că Domnul a încuviințat atitudinea Sfântului Nicolae. De ce? Pentru că erezia anulează toate eforturile și sacrificiile pe care Hristos Dumnezeu le-a făcut pentru mântuirea noastră, amestecând neghina cu grâul, și întunericul cu lumina. Deci.. să luăm aminte la erezii și să fugim de ele!

Preotul Sorin Croitoru din Mantova (Italia)

Leave A Reply

Your email address will not be published.