Dumnezeu vrea să ne îmbogățească

0 185

Unii oameni, când au pus mâna pe câțiva “gologani” nu mai stau la discuții cu cei săraci. Expresia populară este că “nu se mai trag de șireturi” cu sărăntocii! Dar mă gândeam într-o zi că iată, Dumnezeu a coborât din cer și S-a tras de șireturi cu sărăntocii.. Și le-a vorbit, i-a hrănit, i-a vindecat, i-a înviat, le-a binevestit, i-a miluit, i-a înțeles, le-a fost aproape, a mers alături de ei, a stat în mijlocul lor..

Dumnezeul nostru Iisus Hristos, Fiul Tatălui, a rostit pilde cu muncitori care lucrează via pentru un dinar pe zi, cu pescari care trudesc din greu trăgând năvoade, cu agricultori care împrăștie în brazdă sămânța cu mâna goală, cu zidari care construiesc turnuri sau case cu temelii pe nisip ori pe stâncă.. Domnul nostru ne-a vorbit despre săracul Lazăr care se veselește în sânul lui Avraam.. Dacă recitesc Evanghelia cu atenție, Îl voi vedea din nou pe Rabbi cu apostolii Săi, pescari săraci care mănâncă boabe de grâu smulse de prin lanuri în timpul lungilor marșuri prin Țara Galileei.. Îl voi vedea dormind prin bărci în timpul furtunilor.. Îl voi vedea flămânzind laolaltă cu săracii Lui, pe care-i hrănea din când în când cu două pâini și cinci pești..

Evanghelia NU ESTE A SĂRACILOR, pentru că ar însemna că Dumnezeu a venit pe pământ ca să răstoarne orânduirea socială.. Evanghelia este A OAMENILOR SMERIȚI, fie ei săraci sau bogați. Dar se pare că smerenia nu se prea găsește în rândul păturii sociale a bogaților, și tocmai de aceea avem impresia că Evanghelia este a săracilor.. Evanghelia a adus bucurie în inimile sclavilor Imperiului Roman condamnați la suferință.

Evanghelia a adus mângâiere celor născuți săraci, care știu că vor muri săraci.. Evanghelia a adus SPERANȚĂ..
Dumnezeu a venit din cer ca să ne îmbogățească, dragii mei. Sigur, cea mai mare bogăție este El Însuși, după cum o lăudase pe Maria înaintea Martei: “Maria a ales PARTEA CEA BUNĂ, care nu se va lua de la dânsa”, adică Îl alesese pe El. Dar El are în cerurile cerurilor bogății cum nimeni nu-și poate imagina.. Nu ne-a îndemnat El să adunăm “comori în cer”? Are Domnul comori să ne dea, numai să ne facem noi vrednici ca să le primim, împlinind porunca iubirii..

De aceea vă rog: urmând exemplul Celui Care, bogat fiind, a sărăcit pentru noi și Care a iubit atât de mult săracii, coborâți-vă la nivelul oamenilor amărâți. Ajutați-i, vorbiți-le, respectați-i. Renunțați la mentalitatea aceasta lumească plină de trufie.
Așa să vă ajute Dumnezeu!

Preotul Sorin Croitoru de la Mantova (Italia)

Leave A Reply

Your email address will not be published.