Contractul la distanța nu se considera încheiat doar ca urmare a exprimarii acordului verbal la telefon

0 244

După prezentarea ofertei pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune și acceptarea acesteia în cadrul unei convorbiri telefonice, utilizatorul mai are de parcurs încă doi pași importanți pentru încheierea unui contract pentru servicii de comunicații electronice. În primul rând, utilizatorul trebuie sa primeasca de la furnizor pe un suport durabil (scrisoare prin poșta, e-mail sau fax, etc.), oferta prezentată și agreată în cadrul convorbirii telefonice și apoi, cel mai important aspect, trebuie sa semneze oferta sau să-și exprime acordul în scris, pe un suport durabil, contractul fiind considerat încheiat abia dupa acest moment. În plus, utilizatorul are dreptul sa se retraga din contractul la distanța în termen de 14 zile de la data exprimării acordului în scris sau data primirii produselor, fără a invoca vreun motiv.

Contractul la distanță
Contractul la distanță este acel contract încheiat între un furnizor de comunicații electronice și un utilizator, în cadrul unui sistem organizat de vânzari sau de prestare de servicii, fara prezența fizica simultana a celor două părți, cu utilizarea exclusiva a unuia sau mai multor mijloace de comunicare la distanta (de exemplu, telefon, scrisoare, e-mail, aplicatii online etc.).
Drepturile utilizatorilor
În situația încheierii unui contract la distanță ca urmare a prezentării unei oferte în cadrul unei convorbiri telefonice, utilizatorul trebuie să știe că:
  • oferta discutată telefonic și o serie de informații minime cu privire la serviciile pe care urmeaza sa le contracteze trebuie să ajungă la el în formă scrisă, pe un suport durabil, înainte de încheierea unui contract;
  • contractul la distanța îl angajeaza pe utilizator doar după ce aceasta a semnat oferta sau și-a dat consimțământul scris pentru oferta respectivă, pe un suport durabil;
  • utilizatorul are dreptul să se retragă din contract, fără nicio justificare, în termen de cel mult 14 zile de la exprimarea consimțământului în scris sau data primirii produselor.
Obligațiile furnizorilor
Înainte de încheierea contractului la distanța, în cadrul convorbirii telefonice, furnizorul de servicii de comunicații electronice trebuie sa pună la dispoziția utilizatorului cel puțin următoarele informații privind:
  • caracteristicile esențiale ale serviciilor/echipamentelor oferite;
  • tarifele și modalitatea de calcul al acestora, beneficiile, opțiunile și extraopțiunile incluse;
  • perioada contractuală minimă;
  • dreptul de retragere din contract și condițiile în care utilizatorul își poate exercita acest drept;
  • modalitațile de plata, livrare, data pâna la care se angajeaza sa livreze echipamentele.
Dacă contractul la distanța se încheie prin alte mijloace de comunicare la distanță, furnizorul trebuie să îi comunice utilizatorului informațiile minime precontractuale într-un mod adecvat mijlocului de comunicare respectiv. În cazul acestor contracte, momentul închierii contractului la distanță îl constituie momentul confirmarii de către furnizor, pe un suport durabil, a acceptării comenzii transmise de consumator.

Leave A Reply

Your email address will not be published.