Credința și măsurile ei pentru fiecare

0 356

<< De ce îl căutați pe cel Viu între cei morți ? >> Acest cuvânt de dojană sfântă l-au auzit femeile mironosițe, dar Maica Domnului nu era cu ele. Pentru că Maica Domnului a avut încrederea cea mai mare în Cuvântul Cuvântului întrupat din ea, prin puterea şi lucrarea lui DUMNEZEU. Pentru că HRISTOS – Cuvântul întrupat a spus: <<voi învia a 3-a zi după ce voi fi dat în mâinile oamenilor păcătoşi şi voi fi ucis … voi merge mai înainte de voi în Galileia>>.

Şi nimeni nu s-a dus să fie în a 3-a zi în Galileia, din cei apropiați Lui, decât numai Mama Lui, aşteptându-L cu drag, acolo unde la crescut, acasă, în Nazaretul Galileii. Toți ceilalți, apropiați ai Lui, au rămas în Ierusalim. Spaima acelei Vineri Mari a pus stăpânire pe inimile lor … şi s-au temut … şi nici de cuvântul Lui nu şi-au mai adus aminte … Dar El nu i-a părăsit nici pe ei, ci după ce şi-a împlinit cuvântul Său, de a merge mai întâi în Galileia (unde mai exact, dacă nu în Nazaretul Galileii ? … acasă, acolo unde credința puternică a Maicii Sale în Învierea Lui îl atrăgea ca un magnet, pentru că numai o credință puternică atrage puterea lui DUMNEZEU), a venit şi s-a arătat Înviat tuturor celor ce se tânguiau de moartea Lui.

Şi i-a convins pe toți … şi încă îi va convinge pe TOȚI, când vom fi toți din toți pe care Bunul DUMNEZEU i-a gândit dintotdeauna ca să-i aducă pe toți din neființă la ființă, din întuneric la Lumină … atunci, în Ziua ce Mare a Arătării Sale, tot ca ÎNVIAT din morți, cu rănile răstignitii Sale din dragoste pentru toți … atunci îi va convinge pe toți … şi nimeni nu îl va mai căuta printre cei morți, pentru că toți morții vor învia, trup şi suflet, fiind o înviere totală şi deloc parțială.

Cinstim azi curajul femeilor mironosițe, de a merge la Mormântul lui HRISTOS, să îngrijească de cel mai sfânt mormânt din lume …, atunci, când multora din cei apropiați de HRISTOS, le-a fost teamă de îngrozirea morții … dar acolo, la mormânt, au aflat vestea INVIERII, a învierii tuturor prin El, Izvorul Învierii noastre.

HRISTOS A ÎNVIAT ! ! !

(Dimitrie Ivașco, stareț Mănăstirea Straja)

Leave A Reply

Your email address will not be published.