Identitate creştină

0 137

Motto: ”Toţi oamenii s-au născut să fie sfinţi. Altfel Dumnezeu ar fi cinic.”
ieromonah Valerian (fostul actor Dragoş Pâslaru)

        În sondajele de opinie vizând încrederea românilor în instituțile publice, realizate de către diverse institute de sondare a opiniei publice, Biserica Ortodoxă Română se află în cădere liberă. În sondajul dat publicităţii în 24 martie 2016 de către INSCOP, biserica se plasează cu un procent de 47,3% (fata de 50,7% in februarie) la cel mai jos nivel pe încredere pe care l-a avut această instituție până acum în istoria României post decembrie 1989. Cât de reale sunt aceste sondaje este de discutat.
După atacurile dure care s-au exercitat constant şi programatic în mass-media românească la adresa BOR-ului, facilitate de un fundamentalism şi exclusivism promovat de site-uri care se pretind apărătoarele ortodoxiei și, deopotrivă de comportamentul inadecvat a unor prelați, aceste sondaje nu reprezintă o surpriză.

        Creştinismul reprezintă o cale spirituală care implică trăirea efectivă a iubirii. Are o metodologie clară, precisă, care este descrisă cu acurateţe de către sfinţii părinţi în textele lor. Nu este morală, nu este etică, nu este propagandă făcută la colţ de stradă, nu este retorică golită de conţinut. Este trăire dublată de înțelegere profundă şi bineînţeles de acţiune. Creştinismul nu este opulenţă manifestă.

         Sfântul Augustin spunea „iubeşte şi fă ce vrei”. Voinţa omului, care se găseşte sub spectrul trăirii plenare a iubirii, nu are cum să manifeste răul în nici o formă. Răul este absența iubirii. Creștinismul nu este doar un simplu set de reguli pe care le respecți. Creștinismul, așa cum este el înțeles și trăit de către sfinții părinți, este libertate înțeleasă ca trăire în iubire, din iubire și pentru iubire. Un robot nu se poate mântui dar se poate programa pentru orice fel de comportament, pe care îl va respecta cu precizie milimetrică. Poate fi asemenea fariseului de care Isus vorbește în Noul Testament.

          Îi înțeleg pe cei care sunt scârbiți de anumite manifestări exterioare aparținând celor care ar trebui să reprezinte veritabile modele, în speță unii preoţi şi ierarhi. Modele se pot regăsi însă în exemplele vii ale sfinţiilor părinţi, perceptibile prin textele lor.

        Dacă veți avea curiozitatea de a lectura cu atenție „Sbornicul” precum și alte scrieri ale sfinților părinți, veți constata cu surprindere că ceea ce contează în mod fundamental este trăirea, nu conceptualizarea, nu raționalizarea sterilă: menținerea permanentă a minții în inimă prin practica constantă a rugăciunii inimii, sau „sălăjluirea Duhului sfânt în inimă” utilizând o sintagmă consacrată în scrierile canonice.

         Adeseori relația dintre trăitorul creștin și Dumnezeu este comparată de unii dintre sfinţi părinţi cu relația între iubită și iubitul ei, așa cum o face dealtfel şi părintele Porfirie din Biserica Greacă. Relația de comuniune percepută la nivelul inimii între Divin şi fiinţa umană este inefabilă și arată nivelul evoluției spirituale a celui care aspiră la comuniunea cu Dumnezeu. Pentru cei care au iubit și au fost iubiți ţine de domeniul evidenţei absolute că acelea au fost momentele când au fost cei mai fericiţi.

          Viețuirea în iubire ne permite să ne găsim sub incidența lui Dumnezeu.

       Dincolo de apartenenţa la o instituţie care este percepută de tot mai mulţi cetăţeni ca un stat în stat care stoarce bani publici pentru construcţia de edificii şi pentru serviciile prestate de către preoţi, dincolo de limbajul bisericesc, perceput de către unii ca desuet şi vetust şi care nu semnifică uneori nimic pentru anumiți oameni, dincolo de un ritual care nu este înțeles şi trăit în aspectele sale esenţiale, se ascude Biserica reală. Adică acea consonanță de inimă între acele fiinţe care trăiesc în iubirea profundă de Dumnezeu. Ea există sub forma Bisericii triumfătoare (biruitoare) în lumea de dincolo, așa numitele ceruri a celor ce au depășit în existența terestră și au dobândit o anumită „măsură duhovnicească”, altfel spus un anumit nivel de conștiință, şi deopotrivă în dimensiunea fizică, repectiv Biserică luptătoare a celor care „se nevoiesc” , luptă cu neputinţele şi propriile tare lăuntrice şi, invocând constant harul lui Dumnezeu, speră şi nădăjduiesc la accederea în Biserica triumfătoare atât aici cât şi după aşa zisa moarte, sau despărţire de corpul fizic.

         Mi-aş dori să se perceapă diferenţă clară dintre biserica percepută ca instituţie publică şi sensul conferit bisericii de către sfinţii părinţi şi astfel oamenii să realizeze că Biserica reală nu suferă în nici un fel de pe urma acestor sondaje, iar credincioşii trebuie să vadă în ele teste spirituale, („ispite”) la care sunt supuşi şi pe care le pot depăşi sau nu.

    Relaţia între credinţă şi trăire prezintă următoarea dinamică: credinţa autentică atrage trăirea și reciproc trăirea validează credinţa, iar formula de echilibru s-ar exprima astfel: cred în compasiunea lui Dumnezeu şi simt deopotrivă în inimă iubirea sa, în calitatea de fiu (fiică) al (a) Său (Sa).

        Care este în esenţă şi unde se găseşte acel filon creştin veritabil? Există viu în acei trăitori întru Hristos care ne pot oferi repere valide pentru ceea ce este în realitatea existenţa umană. Pentru că învățăturile și trăirile sfinţilor părinţi sunt valide şi astăzi şi aşteaptă acei trăitori care să le explice pe înţelesul şi într-un limbaj adecvat celor doritori. Astfel putem avea acces la repere atitudinale fundamentale necesare pentru a fi fericiţi în eternitate.

         Te validezi prin trăire, prin gândire şi prin acţiune în spirit creştin, nu prin simpla aderenţă la un anumit cult.
Nu cred în număr ci în calitatea fiinţelor care participă la un ritual creştin.
Realitatea exterioară exprimă calitatea fiinţelor umane dintr-un anumit areal. La acest capitol nu stăm prea bine. Gradul de slugărnicie, de obedienţă, în spaţiul românesc atinge cote ample şi corelate cu lipsa de compasiune interumană și de curaj, manifest care se reflectă în calitatea VIEŢII pe care o trăim zi de zi.

Teodor Bunescu

Leave A Reply

Your email address will not be published.